بازسازی منزل ویلایی در اصفهان

بازسازی منزل ویلایی در اصفهان

نویسنده: گروه دکوراسیون داخلی
تاریخ ایجاد در 24 آبان 1399
بازدید: 161

دراین قسمت نمونه دیگری از پروژه های بازسازی گروه ساختمانی ناتک را مشاهده می کنید که در آن مجموعه اقدام به بازسازی یک منزل مسکونی ویلایی نموده است . توجه به این نکته ضروری است که در این بازسازی ستونها از مرکز حذف خواهد شد و به گوشه ها انتقال می یابد . حذف این ستون ها هزینه بر بوده و مجموعه ناتک برای حذف آن با کارفرما رای زنی خواهد نمود. این طرح به سبک مدرن اروپایی طراحی شده و مقدار تغییرات فضا در آن بسیار چشم گیر و بی نظیر خواهد بود. برنامه زمان بندی : در ابتدای هر پروژه تعییں نمودن چهار چوب های زمانی، به پیشبرد طرح کمک شایانی می کند. در این مواقع نظر کارفرما و محدودیتهای دیگری چون موارد اقتصادی، مسائل قابل تأملی هستند. زیرا هر کدام از اینها تأثیر مستقیمی بر زمان انجام طرح خواهند داشت تعبیر کردن مقاطع مختلف رمانی جهت انجام هر بخشی از پروژه. ما را به رعایت آن و در نتیجه تسریع روند انجام هر مرحله از کار ملزم می کند در هنگام برنامه ریزی زمان برای پیشبرد کار، به وقایع پیش بینی نشده و غیر منتظره و شرایط خاصی که ممکن است در حین کار پیش این نیز توجه کنید و برای آنها زمانی را در نظر گیرید به عبارت دیگر در برنامه زمانی خود ضریب اطمیان را هم لحاظ کنید و از مدت زمان معمول فراتر رفته و وقت بیشتری را برای پایان کار برآورد نمایید داشتن برنامه زمان بندی برای کارها و مقید بودن به رعایت آن نه تنها در اجرای موفق و پیشبرد به موقع کارها مؤثر است. بلکه باعث میشود تا شما فردی خوش قول و منظم به حساب أبید این صفت از ویژگی هایی است که همه آن را دوست داشته و طالب همکاری با این چنین فردی هستند. مدیران دفاتر معتبر معماری در حال حاضر مهم ترین ویژگی که در استخدام همکاران جدید دفترشان در نظر می گیرند، منظم بودن خوش قولی و عمل به وعده ها و قرارها است. قطعا بد عهدی برخی از کارکنان دفتر باعث می شود پروژه ها در موعد مقرر به اتمام برسد.

مشارکت در ساخت اصفهان تهران

مشارکت در ساخت و ساز گروه ساختمانی ناتک

نویسنده: گروه دکوراسیون داخلی
تاریخ ایجاد در 13 آبان 1399
بازدید: 184

یکی دیگر از پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی ناتِک در مرحله بتن ریزی ، توجه کنید که در این ساختمان دهانه بیش از ده متر رو بدون ستون وسط اجرا کردیم، یعنی هیچ ستون در وسط هیچ واحدی وجود نخواهد داشت ، هزینش برامون خیلی بیشتر میشه ولی مهمتر از این جلب رضایت شما عزیزانه، طراحی این ساختمانها با وسواس خاصی انجام شده که در پستهای آینده به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید...
امیدواریم که بتونیم همانند گذشته آثار پرافتخاری از خودمون بجا بذاریم ،دوستتون داریم و برای همگی آرزوی سلامتی میکنیم

یکی دیگر از مراحل کارهای ساختمانی اجرای سقف ها میباشد که خود عضوی از مجموعه اسکلت بندی ساختمان به حساب میآید علاوه بر اینکه طبقات را از هم جدا میکند میبایست بارهای زنده و مرده وارده را نیز بخوبی تحمل نماید سقف تیرچه بلوک در این قسمت توضیح داده شده است:

اینگونه سقف ها میتوانند بر روی اسکلتهای فلری و یا بتنی اجرا گردند لذا قبلا" باید تیرچه ها به اندازه طول دهانه ها ( فاصله بین أکس تا آکس تیرهای اصلی ) تهیه کرده به پای کار آورده شود بدیهی است که میتوان آنها را یا در محل کارگاه تولید و یا اینکه از کارخانه های مخصوص ساخت تیرچه تهیه نمود و سپس دو سر تیرچه ها را روی تیرهای اصلی فاصله ۵۰ سانتیمتر ( آکس تا اکس ( از همدیگر قرار داده و با در نظر گرفتن اینکه اندازه عرض تیرچه ها ۱ سانتیمتر میباشد فاصله خالی بین دو تیرچه را با بلوک های سیمانی یا سفالی و با پلی استایرن به عرض حدود ۴۲ سانتیمتر پوشانده ( از هر طرف 1 سانتیمر روی تیرچه ها مییشینند ) و پس از اجرای آرماتور بندی که شامل یک لایه مش حرارتی و آرماتور های تقویتی میباشند. روی سقف را بتن ریزی نموده بطوریکه روی تیرچه ها را در فاصله مابیں دو بلوک و تا ۵ سانیمتر بالای بلوک ها را بپوشاند البته نباید فراموش شود که قبلا" میبایست تیرچه ها را بر روی ساپورتهایی عمود بر جهت طول آنها قرار داده و زیر ساپورت ها را با شمع های مناسب محکم کنیم تا سنگینی بار سقف ، تیرچه ها را از فرم خارج نکرده و حالت اولیه آنها تعییر نکنند بعد از گیرش بتن شمع ها و ساپورت ها جمع آوری شده و آن طبقه آماده انجام مراحل بعدی اجرائی میگردد

دکوراسیون داخلی منزل ویلایی کوچک

طراحی دکوراسیون داخلی منزل ویلایی کوچک

نویسنده: گروه دکوراسیون داخلی
تاریخ ایجاد در 04 آبان 1399
بازدید: 322

دراین قسمت نمونه کار طراحی و دکوراسیون داخلی منزل ویلایی با متراژ کم را مشاهده می کنید هزینه بازسازی این منزل به طور تقریبی متری 1.5 م تومان برآورد می گردد. پس از جانمايی فضاهای مختلف در محلهای مناسب، برای رسيدن از ورودی اصلی خانه تا تك تك فضاها راههايی شكل میگيرد. شايسته است فضاهايی كه به محرميت بيشتری نياز دارند، محل عبور و مرور ساير افراد نباشند و در معرض ديد آنان قرار نگيرند. همچنين لازم است كه مسيرهای عبوری، مساحت زيادی از خانه را اشغال نكنند و به حداقل ممكن تقليل يابند. در اين رابطه اگر بتوان مسيرهای عبوری را به صورت راهروهای مجزا از فضاهای ديگر طراحی نكرده و در بخشی از يك فضای اصلی در نظر گرفت، تا حدودی در سطح اشغال آن صرفه جويی میشود. البته اين امر در صورتی ممكن است كه عبور از كنار فضای اصلی، موجب بر هم خوردن محرميت و سلب آرامش آن فضا نگردد. مسيرهای عبوری، عامل وصل فضاهای مختلف خانه و اتصال دهنده آنها به يكديگر هستند و برای رسيدن به هر فضايی بايد از آنها عبور كرد. بنابراين جا دارد كه در طرح آنها دقت كافی مبذول گرديده و طول، عرض، ارتفاع مناسب، و نور و منظر و پرسپكتيو زيبا را برای آنها پيشبينی نمود

طراحی و دکوراسیون داخلی سبک کلاسیک

طراحی و دکوراسیون داخلی سبک کلاسیک

نویسنده: گروه دکوراسیون داخلی
تاریخ ایجاد در 19 مهر 1399
بازدید: 309

دراین قسمت یکی دیگراز نمونه کارهای گروه ساختمانی ناتک را مشاهده می کنید که در آن یک منزل مسکونی 180 متری به سبک کلاسیک طراحی شده و هم اکنون در حال اجراست. مدیر پروژه جناب مهندس فاطمی و سرپرست تیم طراحی آقای مهندس چیت ساز و ناظر ارشد آقای مهندس فاطمی و طراحی خانم مهندس فتاحی هستند.

تناسب، از نظر مفهومی اشاره به شخصیت ذاتی و از نظر شکل، به نسبت یک جز به جزء دیگر و یا نسبت یک جزء به کل مربوط می شود، و یا به رابطه ی یک چیز با چیز دیگر، از نظر بزرگی و اندازه، تعداد و یا میزان و کیفیت اشاره دارد مثلا پای اسب و پای میمون با هم تفاوتهای اساسی دارند، اما همانند سایر اعضای موجودات زنده پای هرکدام با کل بدن و سایر اعضا و شرایط زندگی جانور تناسب کامل دارد در یک خانه مسکونی تیر اندازه ی فضاهای مختلف متناسب با هم تعیین می شوند درک ما ار اندازه ی هر چیزی، بسگی به اندازه ی انیای پیرامون آن دارد ،قدما برای تناسب ایده آل اشیا، تناسب هندسی خاصی به نام »تناسبات طلایی« را پیشنهاد کرده اند برای درک تناسب، به مفهوم مقابل آن یعنی تضاد می توان توجه کرد برای مثال تضاد و عدم تناسب، در ابعاد رویه و پایه ی میز قابل توجه اسب

مشارکت در ساخت و ساز تهران اصفهان

مشارکت در ساخت و ساز ساختمان تهران و اصفهان

نویسنده: گروه دکوراسیون داخلی
تاریخ ایجاد در 09 مهر 1399
بازدید: 144

دراین قسمت یکی دیگر از نمونه کارهای مشارکتی از گروه ساختمانی ناتک را مشاهده می کنید ، ساختمان شماره 1 از مجموعه پروژه های مشارکت در ساخت از گروه ساختمانی ناتک.

پس از اتمام کار اسکلت ، پروژه ی در دست ساخت تبدیل میشود به پلات فرم ها یا کف هایی با ترازها و طبقات مختلف و تعدادی ستون ، که میباست بوسیله سفت کاری که روی آنها انجام میدهیم به جداسازی فضاها یا به کلامی دیگر ایجاد فضاهای طراحی شده برای هر طبقه بر اساس نقشه های معماری و با مصالح مختلف اقدام نمائیم اولین کار در مراحل سفت کاری معین کردن فضاهای مورد نیاز و دیوار چینی یک رگه دور آنها میباشد (یعی اینکه کل فصا های هر طبقه را بوسیله فقط یک رگ آجر پیاده میکنیم ) پس از اطمینان از صحیح پیاده شد آنها ، دیوار چینی های کلی را انجام میدهیم و مصالح به کار رفته در این دیوار چینی ها میتوانید از جنس آجر فشاری یا سفالی و یا سیپورکس و غیره باشد در حین اجرای مراحل سفت کاری ، میبایست نصب چهار چوب ها ، قاب پنجره ها ، نعل درگاهی ها و انجام عایقکاری های رطوبتی ، صوتی ، حرارتی و اجرای زیرسازی های مختلف مورد نیاز سقف های کاذب و نماسازی ، گچ و حاک و کارهای مقدماتی قبل از کفساری مانند کارهای تاسیسات برقی و مکانیکی را انجام داد صمنا" باید دقت نمود که حتی اگر ستونها نسبت به أکس ها چند سانتیمتری هم جابحائی داشته باشد در یک رگه چیی دیوارها را بر هم عمود کرده و فصل ها کاملا " گونیا اجرا گردید مشارکت در ساخت و ساز ساختمان تهران و اصفهان

نمونه کار طراحی سبک کلاسیک در تهران

نمونه کار طراحی سبک کلاسیک در تهران

نویسنده: گروه دکوراسیون داخلی
تاریخ ایجاد در 05 مهر 1399
بازدید: 480

دراین قسمت یکی دیگر از نمونه کارهای گروه ساختمانی ناتک در تهران را مشاهده می کنید. این کار در اقدسیه طراحی شده و در حال اجرا می باشد. سرپرست تیمهای طراحی آقای مهندس فاطمی ومدیر پروژه آقای مهندس چیت ساز طراح سرکار خانم فتاحی هستند.

سه روش ایجاد تعادل

برای ایجاد تعادل، از سه روش زیر می توان بهره جست

تعادل محوری، شعاعی و تعادل نامتقارن

الف- تعادل محوری: در تعادل محوری، عناصر

فضایی با اشکال، اندازه ها، جهات و کیفیات مختلف به صورت متقارن نسبت به یک محور سازماندهی می شوند تعادل محوری، به تقارن، آرامش، سکون و مواردی کامل بین عناصر منجر می شود در تقارن محوری - همان طور که در شکل می بینید - عنصر انتهایی محور تقارن مورد تأکید قرار می گیرد به همین جه در این نوع سازماندهی، معمولا، در انهای محور عناصر با ارزش و مهم جایابی می شوند. این نوع سازمان دهی در معماری سنتی ایران کاربردی وسیع دارد در این سازمان دهی، علاوه بر عنصر انتهایی محور، م مکن اسب ناحیه ی میانی واقع بر روی محور و حد فاصل عناصر فضای موحود نیر مورد تاکید قرار گیرند بهسرین نموبه های آن را می توان در استقرار آبنما در حیاط های مرکزی معماری ایرانی مشاهده کرد.به رغم کاربرد وسیع تعادل محوری، استفاده از این روش، معمولا به ایجاد فضاهای رسمی منجر میشود و امکان کمتری برای تطبیق با شرایط و عملکردهای منوع فراهم میسازد به همین منظور، در سازمان دهی عناصر فضایی، گاه از یک یا چند محور موضعی برای ایجاد تعادل استفاده میشود این حوزه ها با حفظ انسجام و هویت خود، به خوبی با بخش های دیگر فضا ترکیب می شوند و امکان بیشتری برای ایجاد تنوع و استقرار عملکردها و فعالیت های متنوع فراهم می آورند و کار طراحی و سازمان دهی را تسهیل می کنند

ب- تعادل شعاعی: در این شیوه ی ایجاد تعادل، عناصر فضایی به صورت شعاعي حول یک نقطه ی مرکری سازمان میادین و یک ترکیب مترکز ایجاد می کند که نقطه ی مرکزی، کانون آن است این نوع از تعادل ممکن اسب متقارن یا نامتقارن باشد

ج- تعادل نامتقارن : در تعادل نامتقارن، تشابه عناصر فضایی الزامی نیستند بلکه هریک از عناصر، ویژگی، وزن و تأثیر بصری خاص خود را دارید در ایجاد تعادل بین این عناصر نامتجانس نیرو و وزن بصری هریک از عناصر در نظر گرفته میشود و ار قانون اهرم ها که در قبریک کاربرد دارد برای یافتن محور تعادل و سازمان دهی عناصر استفاده میشود عناصر جداب، مانند اشکال غیر متعارف، رنگهای براق، اجسام نیره و بافت های رنگارنگ جذاب تر و سگین نر، و برعکس،سطوح بزرگ ساده و کم رنگ که دورتر قرار می گیرند سبک تر در نظر گرفته میشوند تعادل نامتقارن، پویاتر و تغییر دیرتر است این نوع تعادل در بین عناصر فضایی، امکان هماهنگی با عملکردها و مقتضیات متنوع را فراهم می آورد. و با شرایط پروژه تطبيق راحت تری پیدا می کند به نمونه های ارائه شده در شکل، در پلان نما و فضای سه بعدی توجه کنید

نمای کلاسیک طراحی نظارت اجرا از ناتک

نمای کلاسیک طراحی نظارت اجرا از ناتک

نویسنده: گروه دکوراسیون داخلی
تاریخ ایجاد در 27 شهریور 1399
بازدید: 346

دراین قسمت یکی دیگر ازپروژه های درحال انجام گروه ساختمانی ناتک را مشاهده می کنید که در آن مجموعه اقدام به ساخت یک ساختمان دوبلکس با متراژ 700 متر مربع نموده است. این ساختمان با طراحی خاص نما به سبک کلاسیک و طراحی داخلی ویژه ای در حال پیاده سازی و اجرا می باشد. به هنگام تفکر در مورد پروژه و طراحی آن، ایده های مختلفی به نظر می رسد. کار بر روی هریک از ایده ها، به طرح و گزینه ی مستقل و کاملی منجر میشود. هریک از گزینه ها از دیدگاه خاصی، پروژه را مورد توجه قرار میدهد و راه حل های احتمالی مربوطبه پروژه را نمایان میسازند. همچنین، هر یک از ایده ها، ویژگیها، محسنات و ارزشهای مخصوص به خود را دارند. یکی از نکات بسیار مهم که در طراحی و ارزشیابی گزینه های پروژه مطرح است، کیفیت فضاهای هر یک از گزینه ها است.
جهت تداوم فرآیند طراحی و ارتقای کیفیت گزینه ها، طرح در این فصل با مفهوم فضاو عناصری مانند خطوط، سطوح، احجام و اشکال که در شکل دهی به فضای معماری مورد استفاده قرار میگیرند، آشنا می شویم و اثرات و ویژگی هایی مانند بافت، رنگ و نور بر فضای معماری را بررسی می کنیم و نحوه ی طراحی کف، دیوارها، سقف، پنجره ها و روشهای دسترسی و حرکت در فضای معماری را تجزیه و تحلیل کرده و با نحوه ی استفاده از آنها در طراحی فضای زیبا و راحت آشنا خواهیم شد امید است مطالعه ی دقیق این فصل و انجام پروژه ها شما را در تولید گزینه های معماری و طراحی معماری بهتر یاری رساند

طراحی دکوراسیون مطب پزشک

طراحی دکوراسیون مطب پزشک

نویسنده: گروه دکوراسیون داخلی
تاریخ ایجاد در 22 شهریور 1399
بازدید: 374

دراین قسمت یکی از نمونه کارهای لوکس و جذاب گروه ساختمانی ناتک را مشاهده می کنید که در آن مجموعه ناتک اقدام به طراحی و اجرای یک مطب پزشک نموده است ، این کار بر اساس احترام کامل به مشتری و در راستای ایجاد حسی متفاوت برای بیماران طراحی و اجرا گردید.

ورود به فضای معماری احساس از محفوظ بودن سرپناه داشتن و بسته بودن را ایجاد می کند دیوارها، کف و سقف، محدوده ی فضای داخلی را مشخص کرده، آن را از فضاهای داخلی مجاور و فضای خارج متمایز می کنند. فرم، شکل و کیفیت عناصر تعریف کننده ی فضا، الگوی پنجره ها و درها و نحوه ی ترکیب آنها با یکدیگر و فضای خارج، کیفیت فضای معماری را مشحص سازد زمانی که ما از کلماتی مانند اتاق نشیمن، بالکن، انبار و حیاط صحبت می کنیم فقط منظورمان عملکرد، برگی یا کوچکی فضاها بیسی بلکه. توجه به تفاوت مقیاس مناسب، کیفیت نوره معايب سطوح محصور کننده فضا، نحوه ارتباط با فضاهای مجاور و طبیعت و مورد نظر ما اسب قبل از این که به بررسی تفصیلی عناصر تشکیل دهنده ی صا، یعنی کف، دیوار، سقف، درها، پنجره ها، پله ها، مبلمان و ببر داریم لازم اسب ابداعاصر تسکیل دهنده ی هر یک از آنها (يعنی نقطه، خط سطح حجم، شکل، رنگ، بافت و نور( را بررسی کنیم)

سبک کلاسیک در اصفهان و تهران

دکوراسیون داخلی سبک کلاسیک در اصفهان و تهران

نویسنده: گروه دکوراسیون داخلی
تاریخ ایجاد در 18 شهریور 1399
بازدید: 327

دراین قسمت نمونه کار دیگری از گروه ساختمانی ناتک مشاهده می کنید که در آن مجموعه ناتک اقدام به طراحی یک آپارتمان به سبک کلاسیک نموده است. سرپرست تیم های طراحی در این پروژه آقای مهندس فاطمی و مدیر پروژه آقای مهندس چیت ساز هستند .

تعادل را میتوان از دو راه متقارن و نامتقارن ايجاد كرد. اين دو حالت در تركيب عناصر معماری نيز كاربرد دارند. در تعادل متقارن، عناصر فضايی با اَشكال و اندازه، رنگ، جهت يكسان به صورتی متقارن نسبت به يك محور تقارن ميانی سازماندهی میشوند و استقرار میيابند. در اينگونه از تركيبها، عنصر واقع بر روی محور تقارن معمولاً دارای تأكيد بيشتر و با اهميت تر است. اين نوع سازماندهی در معماری سنتی ايران كاربرد وسيعی داشته است در تعادل نامتقارن، تشابه و همسانی عناصر فضايی الزامی نيست. در اين حالت عناصر میتوانند با ويژگیها و وزن و نيروی بصری متفاوتی در يك تركيب بصری وارد شوند و با توجه به سنگينی نيروی بصری خود، در جايگاه مناسبی نسبت به محور تعادل جايگزين شوند. عناصر جذاب مانند اشكال نامتعارف و ناآشنا، رنگهای براق، اجسام تيره و بافتهای خشن، معمولاً دارای وزن بصری سنگينتر و برعكس سطوح ساده، كمرنگ و بافتهای نرم دارای وزن بصری سبكتری هستند. تعادل نامتقارن پوياتر و تغييرپذيرتر از تعادل متقارن است؛ در نتيجه امكان هماهنگی با عملكردها و مقتضيات متنوع فضايی را راحتتر ميسر می سازد.

هزینه دکوراسیون داخلی اصفهان تهرانهزینه دکوراسیون داخلی اصفهان تهران
تاریخ ایجاد در 17 شهریور 1399
بازدید: 522

دراین قسمت نمونه دیگری از کارهای بازسازی و دکوراسیون داخلی گروه ساختمانی ناتک در حال اجرا را مشاهده می کنید. این کار به مساحت 140 متر مربع در مدت 2/5 ماه بازسازی شده است. عناصر مختلف سازنده يك فضا نظير سقف، كف،در و پنجره و مبلمان با اَشكال، اندازه، بافت مواد و رنگهای مختلف، دارای وزنهای بصری گوناگونی هستند. شايسته است كه اين عناصر متنوع به گونه ای در كنار يكديگر سازماندهی شوند كه ضمن دارا بودن ايستايی كالبدی و فيزيكی، يك تركيب متعادل و متوازن بصری را نيز شكل دهند و نيروهای بصری كه به وسيله هر يك از آنها ايجاد میشود در نهايت به نوعی توازن و تعادل دست يابند. برای اين منظور لازم است كه طراح فضاهای داخلی به اندازه، شكل، رنگ، بافت، جهت و محل قرارگيری كليه عناصر سازنده يك فضا از يك طرف و ميزان وزن بصری و مقدار جلب توجه به هر يك از عناصر، از سوی ديگر دقت خاص مبذول نمايد

Natec WhatsApp