65 طرح و ایده برای مدل میز ناهارخوری به سبک مدرن

غذاخوری فضایی است که خانواده برای صرف غذا از آن استفاده میکند. خوب است این فضا به آشپزخانه نزدیک باشد تا آوردن غذا و وسایل غذاخوری بر سر سفره و یا میز و جمع کردن آنها راحتتر باشد و غذا هم به صورت گرم تری میل شود. به همین دلیل است که معمولاً غذاخوری خانواده در گوشهای از آشپزخانه و یا در فضای جداگانه ای نزدیک به آن طراحی میشود. برخی از خانواده ها غذا را هم در همان نشیمن خانوادگی خود صرف میکنند.در بعضی از خانهها، محل غذاخوری خانواده و مهمان در یکجا قرار دارد. اما در برخی از خانهها این دو فضا از هم جدا هستند؛ در این حالت لازم است محل مجزایی برای غذاخوری مهمان طراحی شود. خوب است که در طراحی غذاخوری مهمان به رابطه نزدیک آن با فضای پذیرایی و آشپزخانه توجه شود. خانوادههای ايرانی معمولاً غذا را به سه صورت نشسته بر دور سفره گسترده بر روی زمين، جمع شدن درپشت ميز غذاخوری و يا پيشخوان آشپزخانه ( )openصرف میكنند. به هر حال در هنگام طراحی، بايد به فضای لازم جهت پهن كردن سفره و نشستن افراد در پيرامون آن و حاشيه عبوری پشت سرشان و يا ابعاد ميز و صندلی و فاصله لازم برای مسير حركت پشت صندلیها، به عبارتی به ابعاد، اندازه و تناسب فضای غذاخوری توجه كافی داشت. همچنين خوب است بين محل غذاخوری و آشپزخانه اختلاف سطح وجود نداشته باشد تا برای رفت وآمد افراد در بين اين دو فضا مشكلی به وجود نيايد.

میز ناهارخوری سبک مدرن01

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn