نمونه کار طراحی سبک کلاسیک در تهران

نوشته شده توسط گروه دکوراسیون داخلی
تاریخ ایجاد در 05 مهر 1399
بازدید: 478

دراین قسمت یکی دیگر از نمونه کارهای گروه ساختمانی ناتک در تهران را مشاهده می کنید. این کار در اقدسیه طراحی شده و در حال اجرا می باشد. سرپرست تیمهای طراحی آقای مهندس فاطمی ومدیر پروژه آقای مهندس چیت ساز طراح سرکار خانم فتاحی هستند.

سه روش ایجاد تعادل

برای ایجاد تعادل، از سه روش زیر می توان بهره جست

تعادل محوری، شعاعی و تعادل نامتقارن

الف- تعادل محوری: در تعادل محوری، عناصر

فضایی با اشکال، اندازه ها، جهات و کیفیات مختلف به صورت متقارن نسبت به یک محور سازماندهی می شوند تعادل محوری، به تقارن، آرامش، سکون و مواردی کامل بین عناصر منجر می شود در تقارن محوری - همان طور که در شکل می بینید - عنصر انتهایی محور تقارن مورد تأکید قرار می گیرد به همین جه در این نوع سازماندهی، معمولا، در انهای محور عناصر با ارزش و مهم جایابی می شوند. این نوع سازمان دهی در معماری سنتی ایران کاربردی وسیع دارد در این سازمان دهی، علاوه بر عنصر انتهایی محور، م مکن اسب ناحیه ی میانی واقع بر روی محور و حد فاصل عناصر فضای موحود نیر مورد تاکید قرار گیرند بهسرین نموبه های آن را می توان در استقرار آبنما در حیاط های مرکزی معماری ایرانی مشاهده کرد.به رغم کاربرد وسیع تعادل محوری، استفاده از این روش، معمولا به ایجاد فضاهای رسمی منجر میشود و امکان کمتری برای تطبیق با شرایط و عملکردهای منوع فراهم میسازد به همین منظور، در سازمان دهی عناصر فضایی، گاه از یک یا چند محور موضعی برای ایجاد تعادل استفاده میشود این حوزه ها با حفظ انسجام و هویت خود، به خوبی با بخش های دیگر فضا ترکیب می شوند و امکان بیشتری برای ایجاد تنوع و استقرار عملکردها و فعالیت های متنوع فراهم می آورند و کار طراحی و سازمان دهی را تسهیل می کنند

ب- تعادل شعاعی: در این شیوه ی ایجاد تعادل، عناصر فضایی به صورت شعاعي حول یک نقطه ی مرکری سازمان میادین و یک ترکیب مترکز ایجاد می کند که نقطه ی مرکزی، کانون آن است این نوع از تعادل ممکن اسب متقارن یا نامتقارن باشد

ج- تعادل نامتقارن : در تعادل نامتقارن، تشابه عناصر فضایی الزامی نیستند بلکه هریک از عناصر، ویژگی، وزن و تأثیر بصری خاص خود را دارید در ایجاد تعادل بین این عناصر نامتجانس نیرو و وزن بصری هریک از عناصر در نظر گرفته میشود و ار قانون اهرم ها که در قبریک کاربرد دارد برای یافتن محور تعادل و سازمان دهی عناصر استفاده میشود عناصر جداب، مانند اشکال غیر متعارف، رنگهای براق، اجسام نیره و بافت های رنگارنگ جذاب تر و سگین نر، و برعکس،سطوح بزرگ ساده و کم رنگ که دورتر قرار می گیرند سبک تر در نظر گرفته میشوند تعادل نامتقارن، پویاتر و تغییر دیرتر است این نوع تعادل در بین عناصر فضایی، امکان هماهنگی با عملکردها و مقتضیات متنوع را فراهم می آورد. و با شرایط پروژه تطبيق راحت تری پیدا می کند به نمونه های ارائه شده در شکل، در پلان نما و فضای سه بعدی توجه کنید

 

طراحی کلاسیک در تهران02

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedInSubmit to LinkedIn
Natec WhatsApp