بازسازی منزل نوسازی طراحی داخلی اصفهان

قبل از اینکه نگاهی به فضای داخلی بازسازی شده بیندازیم، در اینجا نمایی از آجر رنگ شده بیرونی و درب ورودی را مشاهده می کنیم.بازسازی بر روی بازاندیشی و بهینه سازی عناصر موجود خانه متمرکز شد. مناطق مختلف خانه در ردپای خانه موجود جابه جا شد تا منطقه ای قابل سکونت با اتصالات بیشتر به فضای باز ایجاد شود. قسمت نشیمن به سمت دیوار پشتی باغ تغییر یافت تا والدین بتوانند مراقب فرزندان خود در حال بازی باشند، در حالی که منطقه غذاخوری اکنون بین آشپزخانه و اتاق نشیمن جدایی ایجاد می کند.(بازسازی منزل نوسازی طراحی داخلی اصفهان)

بازسازی منزل نوسازی طراحی داخلی اصفهان

آشپزخانه به سمت نمای خیابان تغییر مکان داد و یک پنجره کناری موجود را به عنوان صندلی پنجره برای صرف غذای خانواده درگیر کرد. آشپزخانه جدید شامل کابینت های آبی و سفید، کانترهای خاکستری و پشتی و یک جزیره چوبی با صندلی است.بازسازی منزل نوسازی طراحی داخلی اصفهان

عناصر اضافی از بین رفتند و یکی از نمونه‌های آن راه پله‌ها است که نرده‌ها و جزئیات پیچیده حذف شدند و با یک نمای ساده ساده جایگزین شدند و نرده‌های صورتی رنگارنگ اضافه شدند. پس زمینه پله ها نیز از آجر خام به آجر رنگ شده تبدیل شده و حس روشنایی را به فضا بخشیده است.بازسازی منزل نوسازی طراحی داخلی اصفهان

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn