نورپردازی و استفاده از آویز سقفی در آشپزخانه 1

روشنایی در آشپزخانه نیاز به در نظر گرفتن دقیق دو هدف مهم دارد : -در حالت ایده آل، باید سطوح کار به خوبی روشن باشد - باید آن محیط در طول شام یا شب مورد استقبال واقع شود. در این میان آویز نقش بسزایی می تواند در این زمینه داشته باشد زیرا بجز اینکه دو مورد فوق را برطرف می نماید خود زیبایی دهنده به فضای آشپزخانه نیز می باشد.

نورپردازی و استفاده از آویز سقفی در آشپزخانه 2

نورپردازی و استفاده از آویز سقفی در آشپزخانه 3

 

آویزهای سقفی قابل تنظیم در آشپزخانه

چراغ های آویز کهربایی در آشپزخانه

نوپردازی آرت دکو در آشپزخانه

لوستر های آویز در آشپزخانه

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn