میز اوپن اپن در آشپزخانه

طرح میزه جزیره در آشپزخانه و کاربردهای آن
در مبحث آشپزخانه به وفور به نام و ظاهر اپن برخورد زیادی نموده ایم به گونه ای که به نسبت زیادی از آشپزخانه های بسته در طراحی معماری داخلی خارج شده ایم و کارایی اپن و میز کار در اجرائی بودن و تنظیم کارهای شکل گرفته در آشپزخانه برمی گردد…

خانه هایی با آشپزخانه اوپن
حذف کردن دیوار آشپزخانه این روزها توسط مالکان خانه به عنوان اولین سفارش نوسازی به پیمانکاران داده می شود. بسیاری از مالکان خانه می خواهند خانه های مسن تر را به سبکهای معاصر آشپزخانه ، اتاق نشیمن و برنامه های ناهار خوری تبدیل کنند. در این پست تعداد زیادی تصویر…

طراح های میز اوپن در آشپزخانه
آشپزخانه های جزیرهای آشپزخانه های اوپن و میز اوپن در آشپزخانه را در این پست مشاهده می کنید. تنوع طرح های میز اپن در اشپزخانه بسیار به زیبایی آن کمک می کند.

اوپن در آشپزخانه متصل به حال و پذیرایی
دراین قسمت تعداد دیگری از آشپزخانه های دارای کابینت اوپن را مشاهده می کنید. کابینت های اوپن در آشپزخانه باعث بزرگتر جلوه کردن فضا خواهد شد و امروزه کاربرد فراوانی دارد.