طراحی دکوراسیون داخلی سبک مدرن

اگر پروژه ی واحدی با زمین و برنامه مشخص، بین چند طراح به مسابقه گذاشته شود. نوع طرح ها به تعداد طرا حان خواهد بود همان طور که نتایج کار طراحان با هم فرق می کند. روند تفکر و روش طراحی آنها بر با هم متفاوت اسب این، به معنی بی قاعده بودن کار طراحی معماری نیست بلکه در چهارچوب معیارها و ضوابط حاکم بر طرح، به روش های مختلفی می توان برای نیازهای پروژه، جواب مناسب یافت لذا طراحان در جهت ایجاد آمادگی برای احد تصمیمات نهایی و دست یافتن به بهترین طرح ممكن موضوع طرح خود را ار روایای مختلف بررسی کرده و برای آن طرح های مناسب و محتلفی را طراحی میکنند به هر یک از طرحهای فوق یک گزینه می گویند طرح گزینه ها از یک ظرف مسی بر دانش نظری طراح و صورت عقلانی طرح صورت می گیرد و از طرف دیگر راتر ار داده های منطقی مسی بر خلاقیت، کیفیاب ویزهای را به ظهور رسانده و زمینه را برای خلق بهترین طرح ها فراهم می آورد برای منال به گزینه های طراحی ساده برای خانه ی مسکونی نوحه کنید

دکوراسیون داخلی مدرن اصفهان01

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn