دکوراسیون سالن زیبایی و مو

این سالن واقع در نزدیکی باستیل در قلب پاریس است. موسس آن،  Edoardo Seghi  می باشد.

دکوراسیون آرایشگاه و سالن زیبایی

 

دکوراسیون آرایشگاه و سالن زیبایی

دکوراسیون آرایشگاه و سالن زیبایی

دکوراسیون آرایشگاه و سالن زیبایی

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn