Clicky

نمونه کارهای دانشجویی

نمونه کارهای دانشجویان با نرم افزار 3D Max و موتور های رندرسازی VRay و MentalRay

طراحی و دکوراسیون دانشجویی
دراین قسمت نمونه کار سه بعدی سرکار خانم عاطفه طهماسبی از هنرجویان خوش ذوق آقای مهندس سعادتیان را مشاهده می کنید. این رندر با موتور رندرسازی منتال ری (Mental ray) و در نرم افزار مکس گرفته شده است.

تری دی مکس
دراین قسمت نمونه کار دیگری از هنرجوی فعال و خوش ذوق آقای مهندس سعادتیان ، جناب آقای امین کازرونی را مشاهده می کنید.

نمونه کارهای دانشجویان گروه ناتک
دراین قسمت نمونه کار هنرجوی فعال و خوش ذوق آقای مهندس سعادتیان ، جناب آقای امین کازرونی را مشاهده می کنید.

نمونه کار دانشجویی طراحی آشپزخانه
دراین قسمت نمونه کار دانشجویی سرکار خانم خوروش را مشاهده می کنید.

نمونه کار دانشجویی طراحی آشپزخانه
دراین قسمت نمونه کار دانشجویی سرکار خانم حیدری را مشاهده می کنید.

نمونه کار طراحی داخلی از دانشجویان
در این قسمت نمونه کارهای سرکارخانم زهرا ابراهیمی از بهترین و باسلیقه ترین دانشجویان آقای مهندس سعادتیان را مشاهده می کنید