طراحی پارتیشن و دیوارهای جداکننده دکوراسیون داخلی

این دیوارها محافظ وزن دیگر سازه ها نیستند و تنها باید وزن خود و متعلقات خود را حامل باشند . از این رو ، این دیوارها توانایی بیشتری را نسبت به دیوارهای باربر از نظر شکل بخشی و احاطه کردن فضاها دارا هستند . دیوارهای غیرباربر را می توان ، بنا به ضرورت ، کوتاه تر از سقف یا دیوارهای مجاور طراحی کرد تا اجازه جریان هوا و عبور نور را از یک فضا به فضای دیگر دهند . تداوم و استمرار فضای بین دو منطقه می تواند ، حفظ محصوریت نسبی دیداری ( لزوما نه از نظر آکوستیک ) تقویت شود .(طراحی پارتیشن و دیوارهای جداکننده دکوراسیون داخلی)

دیوارهای غیرباربر یا پارتیشنها معمولا بر روی کف قرار می گیرند ، آنها را می توان با استفاده از ستونها و یا دیوارهای باربر امن تر کرد . این سازه ها را می توان به صورت دیوارهای آویخته از سقف نیز طراحی کرد . این دیوارها ، به هر گونه که ساخته شوند ، باید قدرت مقاومت در برابر فشارهای جانبی را داشته باشند .این گونه دیوارها را می توان به دیوار یا کف یا سقف متصل کرد و یا میتوان به صورت ریختگی آنها را در قالب ریخت و ساخت . نوعی از دیوارهای غیرباربر خارجی ، سیستم دیوارهای کرکره ای از فلز یا شیشه هستند که در ساختمانهای تجاری استفاده میشوند .(طراحی پارتیشن و دیوارهای جداکننده دکوراسیون داخلی)

پارتیشن و دیوارهای جداکننده دکوراسیون داخلی

این دیوارها که کوتاه تر از سقف هستند و به دیوارهای دیگر متصل نمیشوند ، نیازمند نگهدارنده ای در برابر فشار جانبی هستند . با استفاده از سازههای L و U شکل و یا متصل کردن این سازه ها به سقف یا دیوارهای مجاور می توان آنها را مستحکم کرد . یک دیوار ، به جای اینکه تنها یک پس زمینه یا پس آویز در فضای داخلی باشد ، می تواند به گونه ای ساخته شود که نگهدارنده عناصر تزیینی ، صندلیها ، قفسه و یا سیستم نورپردازی باشد . یک دیوار می تواند برخی از این عناصر را در ضخامت خود جای دهد و خود به تکه ای از وسایل تبدیل شود .(طراحی پارتیشن و دیوارهای جداکننده دکوراسیون داخلی)

پارتیشن و دیوارهای جداکننده دکوراسیون داخلی

دیوارها ، عناصر اولیهای هستند که ما با آنها فضای داخلی را تعریف می کنیم . همراه با سطوح کف و سقف که حصار را تکمیل می کنند ، دیوارها بر شکل و اندازه اطاقها و فضاها حاکم هستند . آنها می توانند سدهایی در برابر حرکات ما باشند . آنها یک فضا را از فضای دیگر جدا می کنند و فضای تو خالی را بوجود می آورند که بازدارنده دیدار و شنیدار است . فضاهای راست گوشه با دیوارهای مسطح و مستطیلی تعریف می شوند ، سطوح دیوار می توانند قوس دار نیز باشند که مقدار قوس آنها با مصالح و روش ساختمان تعیین میشود . وجه مقعر دیوار قوس دار دربرگیرنده است در حالیکه وجه محدب آن بسط دهنده فضا است . (طراحی پارتیشن و دیوارهای جداکننده دکوراسیون داخلی)

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn