20 ایده برای نورهای آویز در دکوراسیون داخلی

نور ، یک انرژی تابشی می باشد که در تمام جهت ها به طور یکسان تابیده و به محض ساطع شدن از منبع خود ، در مساحت وسیعی منتشر می شود . زمانی که نور پخش می شود ، طبق مجذور فاصله اش از منبع تابیده شده ، به شدت کاهش می یابد . زمانی که روز طلوع می کند ، سطوح و اشکال اشیایی را که در فضا قرار دارند برای ما قابل مشاهده می سازد . یک شیء که در مسیر نور قرار دارد ، آن را منعکس کرده و جذب می کند و یا نور به سطح آن شیء برخورد کرده و از آن عبور می کند .می خورشید ، ستارگان و لامپ های الکتریکی به خاطر نوری که تولید کنند ، برای ما قابل مشاهده می باشند . با این حال ، بخش اعظم چیزی که ما می بینیم به خاطر نوری است که از سطوح اشیاء منعکس می شوند . قابلیت ما برای دیدن یعنی تشخیص شکل ، رنگ و بافت و تمایز یک شی از شی دیگر ، نه تنها تحت تاثیر مقدار نور موجود می باشد بلکه تحت تاثیر عوامل زیر می باشد . روشنی قابلیت تفکیک رنگها درخشندگی پخش نور رنگ روشنی دلالت بر مقدار انرژی نور منعکس شده از یک سطح دارد . درجه روشنایی یک شیء به مقدار رنگ و بافت سطح آن بستگی دارد . سطح درخشان و رنگ روشن بیش از یک سطح تیره ، مات و بافت ناهموار ، نور را منعکس می کند ، گرچه هر دو سطح دارای مقدار روشنایی یکسانی هستند .به قول معروف ، شدت بصری به نسبت روشنی شی ، افزایش می یابد . مسئله ای که به همین اندازه مهم می باشد ، روشنی تسبی میان شیء و فضای پیرامون آن می باشد . درجه ای از تفکیک رنگ و یا نسبت روشنی برای تشخیص شکل ، فرم و بافت شیء لازم می باشد . برای مثال شیء سفید رنگ در یک زمینه به همان سفیدی به سختی دیده می شود و به همین صورت مشاهده شیء تیرهای در یک زمینه یا بستر تیره ، دشوار است .

نورهای آویز در دکوراسیون داخلی

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn