طراحی دکوراسیون دفتر وکالت

دراین قسمت نمونه کاری از گروه معماری ناتک را مشاهده می کنید. این دفترکار که متعلق به سرکارخانم موحدنیا وکیل پایه 1 دادگستری می باشد که در مجتمع تجاری صدر اصفهان واقع شده است. تعاريف مستندی از حرفه معماری داخلی در کشورهای ديگر وجود دارد که توسط مراجع دانشگاهی، مجامع و انجمنهای صنفی بینالمللی مرتبط تبیین شده است، اما تفكیك نشدن تعاريف و وظايف مشاغل موجود در اين حوزۀ فني هنري در نظام ساخت وساز ايران باعث شده است که واژگان معماري داخلي، طراحي داخلي و دکوراسیون (تزيینات) داخلي به جاي يكديگر مورد استفاده قرار گیرند. يكي از دلايل وجود اين مسئله کمبود پرداختن به مباني نظري داخلي در اين بخش است. البته مفاهیم اصلي اين رشته با معماري اشتراکات زيادي دارد. از اين موارد ميتوان به عوامل انساني، ارگونومي و تنسنجي اشاره کرد.

معمار این طرح آقای مهندس فاطمی و مدیر پروژه آقای مهندس سرکهکی هستند.طراحی دکوراسیون دفتر وکالت

توجه کنید که تصاویر هیچ کدام 3d یا سه بعدی نیست و کلیه تصاویر واقعی می باشد

درابتدا به تصاویر قبل از اجرا نگاهی بیندازیم

پیش از اجرای دکوراسیون01

پیش از اجرای دکوراسیون02

پیش از اجرای دکوراسیون03

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn