نمونه کارهای در حال اجرا مطب پزشک گروه ساختمانی ناتک

دراین قسمت یکی دیگر از نمونه کارهای گروه ساختمانی ناتک را مشاهده می کنید که در آن از ویژگی های متفاوتی برای سقف استفاده شده است. در این طرح همچنین از باغچه های عمودی برای تلطیف فضا بهره برده شده است. فضای مورد اشاره یک مطب روانپزشکی ایت که مبتی بر عناصر منحنی و لطیف طراحی شده است.نمونه کارهای در حال اجرا مطب پزشک گروه ساختمانی ناتک

طراحی مطب روانپزشک01

طراحی مطب روانپزشک11

تصویر قبل از اجرا در پایین

طراحی مطب روانپزشک12

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn