نمونه کار طراحی دکوراسیون دفتر کار از ناتک

دراین قسمت یکی دیگر از نمونه کارهای گروه ساختمانی ناتک را مشاهده می کنید که در آن دفتر کار اداری مربوط به نمایندگی بیمه آسیا طراحی شده است.

سرپرست تیمهای طراحی آقای مهندس فاطمی

مدیر پروژه آقای مهندس چیت ساز

ناظر ارشد آقای مهندس سرکهکی

طراحی دکوراسیون دفتر کار01

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn