طراحی دفتر مدیرعامل سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان

دراین قسمت نمونه کار دیگری از گروه ساختمانی ناتک را مشاهده می کنید که در آن دفتر VIP سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان توسط مجموعه توانمند ناتک طراحی شده است.

این پروژه شامل طراحی اتاق مسئول دفتر و انتظار ، اتاق مدیر و سالن جلسات ، اتاق استراحت و آشپزخانه می باشد.

سرپرست طراحی آقای مهندس فاطمی
مدیر پروژه آقای مهندس چیت ساز
ناظر ارشد آقای مهندس قاسمی

طراحی اتاق مسئول دفتر و انتظار

طراحی وی آی پی مدیریتی

طراحی اتاق منشی مسئول دفتر

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn