طراحی کمد برای اتاق خواب

اتاق خواب اصلی می تواند شامل پنج حوزه ی خواب، محل نشیمن، کمدهای لباس، رخت کن و حمام باشد و در طراحی این اتاق باید به توارن اندازه ی هر قسمت و روابط منطقی آن ها توجه شود در شکل زیر به رابطه حوزه ی خواب، نشیمن و سرویس توجه نمایید.در صورت وسیع بودن اتاق خواب می توان بخش خواب و نشیمن را با استفاده از شومینه با مبلمان از هم تفکیک کرد فضای رخت کن و کمدهای لباس خود می تواند جزئیاتی شامل، دستشویی، میز توالت، آینه، قطعه ی لوازم بهداشتی حوله و... باشد شکل زیر نمونه ای را با جزئیات لازم نشان میدهد این فضاها باید با مصالح قابل شستشو ساخته شده، به خوبی قابل نظافت باشد. اتاق خواب اصلی، بر حسب مورد می تواند دارای یک سرویس كامل بهداشتی شامل وان حمام، دوش و توالت و یا دارای یک رخت کن و دوش ساده باشد در خانه های کوچک، برای مجموعه ی اتاق های خواب، از یک سرویس بهداشی به طور مشترک استفاده می شود.

طراحی کمد اتاق خواب01

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn