ایده هایی برای به حداکثر رساندن فضای اتاق خواب

اگر در یک آپارتمان کوچک زندگی می کنید یا یک اتاق خواب کوچک دارید ، در واقع چندین کار وجود دارد که می توانید برای افزایش فضای خود انجام دهید.به همین دلیل ترفندهای صرفه جویی در فضای اتاق خواب می توانند فضای شما را افزایش دهند و احساس راحتی بیشتری بوجود بیاورند ، این ترفندها برای اتاق های کوچک و حتی اتاق های خوابگاه عالی هستند. بخش خواب خانه بهتر است مكانی دور از سر و صدا و رفت و آمد باشد. به اين ترتيب بخش خواب میتواند با فضاهای عمومی مانند پذيرايی و غذاخوری مهمان ارتباط نزديكی نداشته باشد ولی بهتر است در نزديک فضاهای آشپزخانه و نشيمن خصوصی خانواده باشد. اين نكته در مورد اتاق خواب مهمان می تواند صادق نباشد و شايد بتوان آن را نزديک ورودی و بخش عمومی خانه نيز پيش بينی كرد. اين تصميم به ميزان زيادی در گرو شناخت مهمانان خانه و نوع ارتباط آنها با اعضای خانواده می باشد. ممكن است در خانه ای مهمانان رابطة بسيار صميمی و نزديكی با اعضای خانواده داشته باشند و افراد خانه بخواهند كه اتاق خواب مهمان نيز به بخش خصوصی خودشان وارد شده و در كنار اتاق های خواب آنان جای گيرد. برخی از خانواده ها نيز ترجيح میدهند كه اتاق خواب مهمان دارای عملكردهای ديگری نظير فضای خياطی و مانند اينها باشد. به عبارت ديگر اين خانواده ها دوست دارند كه اتاق مهمان به صورت چند عملكردی طراحی شده و در زمان هايی هم كه مهمان در خانه نيست،مورد بهره برداری اعضای خانواده قرار گيرد و بلااستفاده نماند.ایده هایی برای به حداکثر رساندن فضای اتاق خواب

ایده های طراحی اتاق خواب01

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn