Clicky

در طراحی سرویس ها لازم است که به عناصر اصلی در آنها یعنی توالت (فرنگی ایرانی) و دستشویی توجه داشته باشیم، نحوه قرار گیری آنها در فضا باید به نحوی باشد که حریم و فاصله مورد نیاز در اطراف هر یک لحاظ شده و به جهت گیری صحیح آنها نیز دقت شود (توالت نباید که رو یا پشت به قبله باشد). نیاز به تهویه به صورت طبیعی با مصوعی از الزامات این فضا است. در صورت پیش بینی پنجره برای این فضا باید با طرح شکستگی هایی در پلان و یا پیش بینی ارتفاع مناسب و با تعبیه شیشه های مات فضای داخلی را از دیدهای مزاحم در امان نگه داشت. در اکثر خانه ها از یک فضا به طور مشرک و با رعایب تفکیک فضاها برای توالت و حمام استفاده می شود و توالت اصلی در نزدیکی در ورودی قرار می گیرد. فضای حمام محل شست وشو و نظافت ساکنین خانه میباشد. ابعاد آن متناسب با وسایل داخل آن است. فضاهای مکملی چون رخت کن و رختشوی خانه را می تواند در کنار خود داشته باشد.در فضای رخت کن، سکو، سبد لباس های چرک و آویز حوله و یا لباس، قفسه برای حوله ها و مواد شوینده قرار می گیرد.

استانداردهای طراحی حمام01

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn