نمونه کار طراحی دکوراسیون داخلی مطب پزشک

نوشته شده توسط گروه دکوراسیون داخلی
تاریخ ایجاد در 10 تیر 1399
بازدید: 300

دراین قسمت نمونه کار دیگری از طراحی مطب پزشک را مشاهده می کنید که در آن گروه ساختمانی ناتک اقدام به پیاده سازی یک طرح آرامش بخش و جذاب نموده است.عناصر مختلف سازنده يك فضا نظير سقف، كف،در و پنجره و مبلمان با اَشكال، اندازه، بافت مواد و رنگهای مختلف، دارای وزن های بصری گوناگونی هستند. شايسته است كه اين عناصر متنوع به گونه ای در كنار يكديگر سازماندهی شوند كه ضمن دارا بودن ايستايی كالبدی و فيزيكی، يك تركيب متعادل و متوازن بصری را نيز شكل دهند و نيروهای بصری كه به وسيله هر يك از آنها ايجاد می شود در نهايت به نوعی توازن و تعادل دست يابند. برای اين منظور لازم است كه طراح فضاهای داخلی به اندازه، شكل، رنگ، بافت، جهت و محل قرارگيری كليه عناصر سازنده يك فضا از يك طرف و ميزان وزن بصری و مقدار جلب توجه به هر يك از عناصر، از سوی ديگر دقت خاص مبذول نمايد

طراحی مطب پزشک01

نوشتن دیدگاه

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedInSubmit to LinkedIn
Natec WhatsApp