عکس دکوراسیون

 • بازسازی آپارتمان در اصفهان توسط ناتک

  بازسازی آپارتمان در اصفهان توسط ناتک

  دراین قسمت یکی دیگر از نمونه کارهای گروه معماری ناتک را مشاهده می کنید. این نمونه کار بازسازی در سپاهانشهر اصفهان استارت خورده و در حال اجراست . سرپرست تیمهای طراحی مهندس کمال الدین فاطمی و مدیر پروژه مهندس سرکهکی هستند.

 • بازسازی آپارتمان در اصفهان توسط ناتک

  بازسازی آپارتمان در اصفهان توسط ناتک

  دراین قسمت یکی دیگر از نمونه کارهای گروه معماری ناتک را مشاهده می کنید. این نمونه کار بازسازی در سپاهانشهر اصفهان استارت خورده و در حال اجراست . سرپرست تیمهای طراحی مهندس کمال الدین فاطمی و مدیر پروژه مهندس سرکهکی هستند.

 • بازسازی و نوسازی خانه ساختمان منزل آپارتمان اصفهان

  بازسازی و نوسازی خانه ساختمان منزل آپارتمان اصفهان

  دراین قسمت نمونه کار دیگری از گروه طراحی ناتک را مشاهده می کنید. این کار به متراژ تقریبی 140 متر مربع به سبک اروپایی طراحی شده و سرپرست تیم طراحی آن آقای مهندس فاطمی هستند.

 • بازسازی و نوسازی خانه ساختمان منزل آپارتمان اصفهان

  بازسازی و نوسازی خانه ساختمان منزل آپارتمان اصفهان

  دراین قسمت نمونه کار دیگری از گروه طراحی ناتک را مشاهده می کنید. این کار به متراژ تقریبی 140 متر مربع به سبک اروپایی طراحی شده و سرپرست تیم طراحی آن آقای مهندس فاطمی هستند.

 • یکی از بهترین بازسازی های منزل مسکونی در اصفهان

  بهترین بازسازی های منزل مسکونی در اصفهان

  دراین قسمت بازسازی دکوراسیون پروژه ای به متراژ تقریبی 160 متر مربع متعلق به کارفرمای عزیزمان جناب آقای رضوی را مشاهده می کنید. کابینت های این پروژه از هایگلاس و برای صفحه های کابینت از سنگ کورین سفید و مشکی استفاده شده است. چوبکاری های انجام شده در این پروژه همگی

  ...
 • یکی از بهترین بازسازی های منزل مسکونی در اصفهان

  بهترین بازسازی های منزل مسکونی در اصفهان

  دراین قسمت بازسازی دکوراسیون پروژه ای به متراژ تقریبی 160 متر مربع متعلق به کارفرمای عزیزمان جناب آقای رضوی را مشاهده می کنید. کابینت های این پروژه از هایگلاس و برای صفحه های کابینت از سنگ کورین سفید و مشکی استفاده شده است. چوبکاری های انجام شده در این پروژه همگی

  ...
 • یکی از بهترین بازسازی های منزل مسکونی در اصفهان2

  بازسازی خانه ساختمان منزل آپارتمان اصفهان

  در ادامه مطلب قبلی (یکی از بهترین بازسازی های منزل مسکونی در اصفهان) در ارتباط با بازسازی دکوراسیون منزل خانه ساختمان و آپارتمان در اینجا تصاویر اتاق ها و سرویس های منزل بازسازی شده

  ...
 • یکی از بهترین بازسازی های منزل مسکونی در اصفهان2 (2)

  بازسازی خانه ساختمان منزل آپارتمان اصفهان

  در ادامه مطلب قبلی (یکی از بهترین بازسازی های منزل مسکونی در اصفهان) در ارتباط با بازسازی دکوراسیون منزل خانه ساختمان و آپارتمان در اینجا تصاویر اتاق ها و سرویس های منزل بازسازی شده

  ...
 • نمونه کار بازسازی دکوراسیون داخلی منزل مسکونی در اصفهان

  نمونه کار بازسازی دکوراسیون داخلی منزل مسکونی در اصفهان

  دراین قسمت تصاویر در حال اجرای نمونه کار شماره 403 از گروه طراحی ناتک را مشاهده می کنید. این ساختمان به متراژ تقریبی 150 متر مربع به سبک روستیک طراحی و اجرا شده و این تصاویر مربوط به مرحله قبل از انجام پارکت می باشد. سرپرست تیم طراحی این کار آقای مهندس فاطمی و مدیر

  ...
 • نمونه کار بازسازی دکوراسیون داخلی منزل مسکونی در اصفهان

  نمونه کار بازسازی دکوراسیون داخلی منزل مسکونی در اصفهان

  دراین قسمت تصاویر در حال اجرای نمونه کار شماره 403 از گروه طراحی ناتک را مشاهده می کنید. این ساختمان به متراژ تقریبی 150 متر مربع به سبک روستیک طراحی و اجرا شده و این تصاویر مربوط به مرحله قبل از انجام پارکت می باشد. سرپرست تیم طراحی این کار آقای مهندس فاطمی و مدیر

  ...
 • نمونه کار ساختمان سازی ناتک صفر تا صد

  نمونه کار ساختمان سازی ناتک صفر تا صد

  دراین قسمت نمونه دیگری از سری ساختمان های درحال اجرای ناتک را مشاهده می کنید . این ساختمان لوکس در محلات واقع شده و توسط آقایان مهندس فاطمی و چیت ساز مدیریت می شود.

  مشاهده تصاویر در حال اجرای پروژه : ...

 • نمونه کار ساختمان سازی ناتک صفر تا صد

  نمونه کار ساختمان سازی ناتک صفر تا صد

  دراین قسمت نمونه دیگری از سری ساختمان های درحال اجرای ناتک را مشاهده می کنید . این ساختمان لوکس در محلات واقع شده و توسط آقایان مهندس فاطمی و چیت ساز مدیریت می شود.

  مشاهده تصاویر در حال اجرای پروژه : ...

 • طراحی داخلی آپارتمان با متراژ کم

  طراحی داخلی آپارتمان با متراژ کم

  دراین قسمت نمونه کار طراحی و دکوراسیون داخلی آپارتمانی کوچک از یک مجموعه بزرگ را مشاهده می کنید.این مجموعه در حال ساخت بوده و هم اکنون پیش فروش می شود.

 • طراحی داخلی آپارتمان با متراژ کم

  طراحی داخلی آپارتمان با متراژ کم

  دراین قسمت نمونه کار طراحی و دکوراسیون داخلی آپارتمانی کوچک از یک مجموعه بزرگ را مشاهده می کنید.این مجموعه در حال ساخت بوده و هم اکنون پیش فروش می شود.

 • بازسازی دکوراسیون منزل مسکونی در اصفهان پروژه شماره 405

  بازسازی دکوراسیون منزل مسکونی در اصفهان

  دراین قسمت نمونه کار پایان یافته دیگری شامل بازسازی دکوراسیون داخلی در اصفهان از گروه طراحی ناتک را مشاهده میکنید. این کار به متراژ تقریبی 130 متر مربع متعلق به آقای پناهی واقع در خیابان علامه امینی می باشد که بطور کامل و با تغییر پلان توسط گروه ناتک بازسازی

  ...
 • بازسازی دکوراسیون منزل مسکونی در اصفهان پروژه شماره 405

  بازسازی دکوراسیون منزل مسکونی در اصفهان

  دراین قسمت نمونه کار پایان یافته دیگری شامل بازسازی دکوراسیون داخلی در اصفهان از گروه طراحی ناتک را مشاهده میکنید. این کار به متراژ تقریبی 130 متر مربع متعلق به آقای پناهی واقع در خیابان علامه امینی می باشد که بطور کامل و با تغییر پلان توسط گروه ناتک بازسازی

  ...
 • بهترین بازسازی دکوراسیون داخلی در اصفهان شماره 404

  بهترین بازسازی دکوراسیون داخلی در اصفهان

  دراین قسمت نمونه کار بازسازی دیگری از گروه طراحی ناتک اصفهان را مشاهده می کنید. این کار مربوط به یک منزل با متراژ تقریبی 130 متر مربع در خیابان باغ زیار اصفهان می باشد که معمار آن آقای مهندس فاطمی و مدیر پروژه آقای مهندس سرکهکی می باشند.

 • بهترین بازسازی دکوراسیون داخلی در اصفهان شماره 404

  بهترین بازسازی دکوراسیون داخلی در اصفهان

  دراین قسمت نمونه کار بازسازی دیگری از گروه طراحی ناتک اصفهان را مشاهده می کنید. این کار مربوط به یک منزل با متراژ تقریبی 130 متر مربع در خیابان باغ زیار اصفهان می باشد که معمار آن آقای مهندس فاطمی و مدیر پروژه آقای مهندس سرکهکی می باشند.

 • دکوراسیون داخلی اصفهان و بازسازی منزل از ناتک شماره 403

  دکوراسیون داخلی اصفهان و بازسازی منزل از ناتک

  دراین قسمت نمونه کار دیگری از دکوراسیون داخلی و بازسازی در اصفهان گروه معماری ناتک را مشاهده می کنید که در آن خانه ای با متراژ تقریبی 150 متر مربع طراحی مجدد شده است. معمار این این پروژه جناب مهندس فاطمی هستند و سبک انتخابی دارای مایه های روستیک (روستایی) می باشد .

  ...
 • دکوراسیون داخلی اصفهان و بازسازی منزل از ناتک شماره 403

  دکوراسیون داخلی اصفهان و بازسازی منزل از ناتک

  دراین قسمت نمونه کار دیگری از دکوراسیون داخلی و بازسازی در اصفهان گروه معماری ناتک را مشاهده می کنید که در آن خانه ای با متراژ تقریبی 150 متر مربع طراحی مجدد شده است. معمار این این پروژه جناب مهندس فاطمی هستند و سبک انتخابی دارای مایه های روستیک (روستایی) می باشد .

  ...