ویلایی به سبک جورجیایی

ویلایی به سبک جورجیایی

این منزل توسط گزوه Nico van der Meulen Architects در یوهانس بورگ طراحی شده است. در این طرح از عنصر مس بطور خاص استفاده شده است.

 

 

ویلایی به سبک جورجیایی

 

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn