طراحی و دکوراسیون ویلا به سبک نئوکلاسیک

نوشته شده توسط گروه دکوراسیون داخلی
تاریخ ایجاد در 17 خرداد 1399
بازدید: 1404

دراین قسمت یک نمونه کار زیبا به سبک نئوکلاسیک را مشاهده می کنید. وحدت جويی ادراكی و احساسی و گرايش به هماهنگی از يك طرف، و نياز به تنوع و تضاد منطقی در بين عناصر مختلف از طرف ديگر، در تقابل با هم امكان ديده شدن و در نتيجه فهميدن را برای انسان فراهم می آورند. ما از طرفی نيازمنديم كه با مشاهده اجزا و عناصر متفاوت ذهن را تحريك و توجه را جلب كنيم و از طرف ديگر علاقه منديم كه محرك های مختلف را به صورت يك مجموعه واحد درآوريم تا از ابهام و سردرگمی خارج شويم و به آرامش برسيم. هماهنگی از طريق ايجاد توافق و همنوايی در بين عناصر معماری پديد می آيد. در معماری با استفاده از ساماندهی عناصر در اطراف يك نقطه كانونی و يا محور تقارن، گزينش عناصر از فرمهای هم خانواده و همگروه، در نظر گرفتن شبكه مدولار به منظور داشتن نظمی پنهان در طرح، استفاده از زمينه و الگوهای پيوسته و راهكارهايی مشابه آنها میتوان در ايجاد وحدت و هماهنگی عناصر معماری و راهگشايی به سمت وحدت فضايی قدم برداشت.

طراحی دکوراسیون ویلا01

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedInSubmit to LinkedIn
Natec WhatsApp