طراحی آشپزخانه

طراحی آپارتمان برای زوجهای جوان
در این طراحی که از آثار Sergey Baskakov می باشد ثابت می شود که یک طراحی خوب و چشمگیردر مقیاس کوچک هم قابل اجرا می باشد.نقاط قرمز رنگ باعث پویایی طرح شده است و حس جنب و جوش آنرا افزایش داده و هم نشینی در کنار رنگهای سفید و کِرم…

گذری بر آنچه در آشپزخانه مهم است
در مجموعه تصاویر زیر قصد داریم گذاری بر آشپزخانه ها در کنار نهارخوری داشته باشیم و آنچه این طرح هارا متمایز از سایر طرحها می نماید، بررسی کنیم.... انواع رنگ بندی کابینت در آشپزخانه

طراحی آشپزخانه
اسکیسهای طراحی آشپزخانه اجرا زمستان ۹۰  (مدلسازی توسط نرم افزار راینو Rhino ) مشاهده ی تصاویر با کیفیت بهتر در ادامه ی مطلب