دیزاین های برتر آشپزخانه از دید وبسایت هاوز

نوشته شده توسط گروه دکوراسیون داخلی
تاریخ ایجاد در 20 خرداد 1399
بازدید: 393

دراین قسمت مجموعه ای از ده آشپزخانه برتر وبسایت هاوز آلمان را انتخاب نموده ایم. در فرايند طراحی داخلی فضاهای مسكونی و اصولاً در طراحی هر بنايی، تعيين تعداد و كيفيت فضاهای داخلی موردنياز از اهميت بالايی برخوردار است. اين امر به طراح كمک میكند تا بداند چه چيزی را بايد طرح كند. با روشن شدن اين موضوع، طراح متوجه میشود كه برنامه كارش چيست و بايد به دنبال چه چيزی باشد. شايد به همين دليل است كه به اين مرحله از فرايند طراحی، مرحله تهيه برنامه فضايی میگويند. برنامه كالبدی و يا برنامه فيزيكی نيز از ديگر عناوين مربوط به اين مرحله از فرايند طراحی معماری است. برای تبيين فضاهای مورد نياز خانه و مشخص كردن ابعاد ك ّمی و كيفی آنها و به عبارتی تهيه برنامه فضايی يا كالبدی طرح میبايد به سراغ استفادهكنندگان طرح رفت و با آنها مصاحبه نمود. در اين گفتوگو میتوان نظر تک تک افراد خانواده در مورد فضاهای مورد علاقه، مساحت، شكل، رنگ، مبلمان، فضا، رابطه با نور آفتاب، چشم انداز، حال و هوای حاكم بر فضا و امثال اينها را جويا شد. با جمعبندی از نظرات كليه ساكنين خانه و با نگاهی به وضعيت اقتصادی كارفرما و ساير شرايط موجود، میتوان به آنچه كه عقلانی و منطقی است، دست يافت و آن را در برنامه فضايی گنجاند و در طراحی دنبال كرد

طراحی برتر آشپزخانه01

نوشتن دیدگاه

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedInSubmit to LinkedIn
Natec WhatsApp