Clicky

چگونه طراحی آشپزخانه می تواند روش زندگی شمارا متحول کند

بسیاری از کارهایی که روزانه انجام می دهیم در آشپزخانه اتفاق می افتد ، از جمله تمیز کردن ، پخت و پز ، نوشیدن ، غذا خوردن و معاشرت. این دلیل دقیقی است که داشتن یک آشپزخانه کاربردی و زیبا بسیار مهم است. مهم نیست که چه نوع طراحی آشپزخانه را انتخاب کنید ، چیدمان و سازمان دو چیز اساسی است که باید در خاطر داشته باشید.

آشپزخانه فضايی است كه سه فعاليت اصلی نگهداری و آماده سازی مواد غذايی، شستن مواد غذايی و ظروف و طبخ غذا، در آن انجام می شود. در كنار اين سه كار اصلی، فعاليت های ديگری نظير غذا خوردن، شستن و خشک كردن لباس و غيره نيز ممكن است در اين فضا صورت پذيرد. برای عملی شدن سه فعاليت اصلی آشپزخانه، سه وسيله مهم يخچال و فريزر، لگن ظرف شويی (سينک) و اجاق گاز مورد نياز است. هر يک از اين سه وسيله به محدوده ای در پيرامون خود به منظور انجام كار و حركت احتياج دارند. لذا اين سه وسيله در كنار هم جا داده نمی شوند، بلكه با فاصله ای مناسب از يكديگر قرار میگيرند. اگر محل استقرار اين سه وسيله را با خطی فرضی به هم وصل كنيم، غالباً مثلثی شكل می گيرد كه اصطلاحاً به آن مثلث كار آشپزخانه می گويند.به منظور در نظر گرفتن فاصله ای معقول و مناسب در بين اين سه وسيله اصلی، خوب است يخچال و سينک و گاز در جايی از آشپزخانه و به نحوی استقرار يابند كه محيط مثلث كار، اندازهای در حدود ٤/٨۰ تا ۶ متر را داشته باشد. در اين حالت اولاً اين سه وسيله کاملا مجاور يكديگر قرار نگرفته و مزاحمتی برای محدوده كاری هيچ يک به وجود نمی آيد، ثانياً فاصله بين آنها، چنان زياد نمی شود كه باعث رفت و آمد اضافی و خستگی فرد در آشپزخانه گردد

نکات طراحی آشپزخانه01

از مثلث آشپزخانه آگاه باشید

وقتی با یک متخصص طراحی آشپزخانه صحبت می کنید ، در مورد مثلث آشپزخانه می شنوید. این به معنای اجاق گاز ، سینک و یخچال است که سه منطقه ای هستند که بیشترین فعالیت در آن اتفاق می افتد. طراحی مثلث محکم اطمینان حاصل خواهد کرد که شما هر روز به فضای بدون مانع دسترسی پیدا خواهید کرد. در نظر بگیرید که سینک جایی است که بیشترین فعالیت انجام می شود ، اما اجاق گاز و یخچال هم مهم هستند.

يخچال و فريزر محل نگهداری مواد غذايی است. اين مواد از بيرون خريداری شده و به داخل آشپزخانه آورده میشوند، بنابراين خوب است كه اولاً آشپزخانه در ارتباط نزديكی با ورودی خانه و پاركينگ طراحی شود. ثانياً بهتر است يخچال و فريزر را در محلی نزديک به ورودی آشپزخانه جای داد تا دركوتاهترين فاصله بتوان مواد غذايی را در داخل آنها قرار داد. ضمناً در انتخاب محل يخچال و فريزر بايد به نحوة باز شدن در آنها و وجود فضای كافی در پشت در و همچنين بهوجود فضای عبوری كافی در جلوی در باز يخچال و سد معبر نكردن توجه كافی داشت.

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn