رنگ طوسی و نوک مدادی برای کابینت آشپزخانه

دراین قسمت نمونه هایی از ترکیب رنگ خاکستری طوسی و نوک مدادی برای کابینت های آشپزخانه مشاهده می کنید. استفاده از این رنگ ها برای کابینت هیچگاه قدیمی نمی شود و بسیار ویژگیهای مدرن به فضا خواهد بخشید.

کابینت طوسی نوک مدادی خاکستری01

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn