طراحی میز ناهار خوری و فضای سیاه سفید

دراین قسمت طراحی فضای نهار خوری را مشاهده می کنید ، نکته ی مشترک در همه این طرح ها استفاده از رنگ مشکی و سفید است.

نهار خوری مشکی سفید1

نهار خوری مشکی سفید2

نهار خوری مشکی سفید3

نهار خوری مشکی سفید4

نهار خوری مشکی سفید5

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn