نورپردازی و استفاده از آویز سقفی در آشپزخانه 2

لوستر و آویز در آشپزخانه از المان هایی است که زیبایی خاصی به فضا می دهد. انتخاب صحیح نوع لوستر و روشنایی در آشپزخانه نه تنها سبب زیبایی می شود بلکه نیاز عملکردهای صحیح و مختلف در آشپزخانه را نیز مرتفع می سازد.

نورپردازی و استفاده از آویز سقفی در آشپزخانه 1

نورپردازی و استفاده از آویز سقفی در آشپزخانه 3

 

لوستر با طرح سیمان در آشپزخانه

آویزهای طرح مس در آشپزخانه

آویزهای طراحی شده در آشپزخانه

لوسترهای طرح آویز

آویزهای روی جزیره در آشپزخانه

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn