ایده هوشمندانه برای جزیره آشپزخانه با صندلی

هنگام طراحی آشپزخانه ، نکته مهمی که باید به آن فکر کنید این است که آیا می خواهید یک جزیره را در آن قرار دهید یا نه ، و اگر می خواهید آن جزیره دارای صندلی باشد.
داشتن یک جزیره آشپزخانه با صندلی ، مکانی را در خانه برای افراد ایجاد می کند که در تهیه غذا و چه در صحبت کردن با فرد در حال آشپزی یا به سادگی پنج دقیقه در حالی که یک میان وعده صرف می کنید ، به راحتی با یکدیگر مراوده خواهید داشت.در اینجا 6 ایده طراحی برای شما در هنگام ایجاد یک جزیره آشپزخانه با صندلی در نظر گرفته شده است ...

ایده طراحی جزیره آشپزخانه01

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn