ایده های جزیره آشپزخانه یک نقطه کانونی برای زندگی

دراین قسمت نمونه های زیبایی از جزیره در آشپزخانه را مشاهده می کنید. طرح میز جزیره عموما می تواند با صندلی های زیر آن همراه باشد و یک نقطه کانونی برای اجتماع ساکنان خانه را فراهم آورد.

میز جزیره آشپزخانه01

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn