سه طرح با پیچ و تاب معاصر در طراحی روستایی

این سه خانه با حس و حال سبک روستایی (روستیک) طراحی شده است و در آن نمودهایی از سبک معاصر نیز دیده میشود.

 

روستیک و قدیمی

وسایل قدیمی روستایی

نشیمن روستیک

نشیمن روستایی

میز نهارخوری روستایی

نهارخوری به سبک روستیک

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn