آشپزخانه هایی به سبک خانه روستایی مدرن!!

دراین قسمت نمونه آشپزخانه هایی را مشاهده می کنید که سبک به کار رفته در آن Farmhouse یا خانه رعیتی می باشد. این سبک در اصل نمونه ای از سبک روستیک یا روستایی بوده که تغییرات کوچکی درآن لحاظ شده است.

آشپزخانه به سبک روستایی01

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn