آشپزخانه های جزیره ای و اوپن
دراین قسمت طرح آشپزخانه های جزیره ای متفاوت را مشاهده می کنید ،در صورت تمایل اســتفاده کننده از فضای آشــپزخانه، این فضــا میتواند ارتباط نزدیکی با نشیمن داشته باشد. زیرا تعدادی از افراد علاقه دارند موقع آشپزی یا انجام امور آشپزخانه برای کنترل فعالیت فرزندان یا صحبت کردن با اعضای…

طراحی کابینت آشپزخانه جزیره ای
تصور کنید هنگام وارد شدن به منزل دوست یا اقوام خود بعد از روبرو شدن بادرب ورودی و فویر ورودی که در مبحث مرتبط با آن انرژی و احساس انتقال دهنده آن صحبت کردیم با اولین فضایی که برخورد می کنید آشپزخانه است و اگر از رنگ هایی با طیف…

انواع متریال کابینت جزیره ای و اوپن در آشپزخانه
کابینت در علم طراحی به تعداد (unitیونیت) یا جعبه هایی گفته می شود که با تعریف خاص برای به کارگیری وجای دادن وسائل و ملزومات آشپزخانه همگام با نیاز ما تعیین می گردد و اگراز خانواده پرجمعیت با رفت و آمد بالا برخوردارید نیازشما به یونیت های بیشتر الزامی است…

طرح نفیس میز اوپن و جزیزه آشپزخانه
جدا از فکر کردن درباره اینکه چه مبلمان برای منطقه ناهارخوری شما باید انتخاب کنند ، غریزه نیز باید برای انتخاب یک میز آشپزخانه مناسب برای محل کار آشپز استفاده شود که این قضیه در تهیه غذا به طور مرتب و به صورت سازمان یافته ضروری است. بعضی از میزهای…