جزیره در آشپزخانه

طراحی میز جزیره در آشپزخانه
یک جزیره آشپزخانه باید به طور یکپارچه با آشپزخانه رویایی شما ادغام شود و هرگز باعث شلوغی آن نشود. اجتناب از اشتباهات پرهزینه؛ شما مجبور نیستید به تنهایی پیش بروید! برای مشاوره طراحی جزیره و ملاحظات عملی در مورد بازسازی آشپزخانه خود، از یک طراح حرفه ای کمک بگیرید. یک…

آشپزخانه های جزیره ای و اوپن
دراین قسمت طرح آشپزخانه های جزیره ای متفاوت را مشاهده می کنید ،در صورت تمایل اســتفاده کننده از فضای آشــپزخانه، این فضــا میتواند ارتباط نزدیکی با نشیمن داشته باشد. زیرا تعدادی از افراد علاقه دارند موقع آشپزی یا انجام امور آشپزخانه برای کنترل فعالیت فرزندان یا صحبت کردن با اعضای…

طراحی کابینت آشپزخانه جزیره ای
تصور کنید هنگام وارد شدن به منزل دوست یا اقوام خود بعد از روبرو شدن بادرب ورودی و فویر ورودی که در مبحث مرتبط با آن انرژی و احساس انتقال دهنده آن صحبت کردیم با اولین فضایی که برخورد می کنید آشپزخانه است و اگر از رنگ هایی با طیف…

انواع متریال کابینت جزیره ای و اوپن در آشپزخانه
کابینت در علم طراحی به تعداد (unitیونیت) یا جعبه هایی گفته می شود که با تعریف خاص برای به کارگیری وجای دادن وسائل و ملزومات آشپزخانه همگام با نیاز ما تعیین می گردد و اگراز خانواده پرجمعیت با رفت و آمد بالا برخوردارید نیازشما به یونیت های بیشتر الزامی است…