طراحی داخلی ساختمان

طراحی دکوراسیون داخلی ساختمان

 • دکوراسیون داخلی اصفهان و بازسازی منزل از ناتک شماره 403

  دکوراسیون داخلی اصفهان و بازسازی منزل از ناتک

  دراین قسمت نمونه کار دیگری از دکوراسیون داخلی و بازسازی در اصفهان گروه معماری ناتک را مشاهده می کنید که در آن خانه ای با متراژ تقریبی 150 متر مربع طراحی مجدد شده است. معمار این این پروژه جناب مهندس فاطمی هستند و سبک انتخابی دارای مایه های روستیک (روستایی) می باشد .

  ...
 • ساختمان سازی از صفر تا صد در اصفهان،از نمونه کارهای ناتک

  ساختمان سازی از صفر تا صد در اصفهان

  از نمونه کارهای دیگر گروه معماری ناتک که توسط آقای مهندس مهدی چیت ساز مدیریت شده است ساختمانی دارای 6 سقف و زیر بنای 2200 متر مربع می باشد که دارای 9 واحد به متراژهای 190 ، 150 و 170 متر طراحی و اجرا شده است. این ساختمان در خیابان مشتاق دوم اصفهان بنا شده. به تصاویر

  ...
 • ساختمان سازی از صفر تا صد در اصفهان،از نمونه کارهای ناتک (2)

  ساختمان سازی از صفر تا صد در اصفهان

  از نمونه کارهای دیگر گروه معماری ناتک که توسط آقای مهندس مهدی چیت ساز مدیریت شده است ساختمانی دارای 6 سقف و زیر بنای 2200 متر مربع می باشد که دارای 9 واحد به متراژهای 190 ، 150 و 170 متر طراحی و اجرا شده است. این ساختمان در خیابان مشتاق دوم اصفهان بنا شده. به تصاویر

  ...
 • ساختمان سازی از صفر تا صد در اصفهان،از نمونه کارهای ناتک

  ساختمان سازی از صفر تا صد در اصفهان

  از نمونه کارهای دیگر گروه معماری ناتک که توسط آقای مهندس مهدی چیت ساز مدیریت شده است ساختمانی دارای 6 سقف و زیر بنای 2200 متر مربع می باشد که دارای 9 واحد به متراژهای 190 ، 150 و 170 متر طراحی و اجرا شده است. این ساختمان در خیابان مشتاق دوم اصفهان بنا شده. به تصاویر

  ...
 • دکوراسیون داخلی اصفهان نمونه کار بازسازی دکوراسیون ناتک

  دکوراسیون داخلی اصفهان نمونه کار بازسازی دکوراسیون ناتک

  دراین قسمت یکی دیگر از نمونه کارهای طراحی و دکوراسیون داخلی اصفهان از گروه طراحی ناتک را مشاهده می کنید.بازسازی این پروژه به متراژ 180 متر مربع و به سبک اروپایی می باشد. معمار آن آقای مهندس فاطمی و مدیر پروژه آقای مهندس سرکهکی هستند.

 • دکوراسیون داخلی اصفهان نمونه کار بازسازی دکوراسیون ناتک

  دکوراسیون داخلی اصفهان نمونه کار بازسازی دکوراسیون ناتک

  دراین قسمت یکی دیگر از نمونه کارهای طراحی و دکوراسیون داخلی اصفهان از گروه طراحی ناتک را مشاهده می کنید.بازسازی این پروژه به متراژ 180 متر مربع و به سبک اروپایی می باشد. معمار آن آقای مهندس فاطمی و مدیر پروژه آقای مهندس سرکهکی هستند.

 • دکوراسیون داخلی اصفهان، بازسازی منزل

  دکوراسیون داخلی اصفهان بازسازی منزل

  دراین قسمت یکی دیگر از نمونه کارهای طراحی دکوراسیون و بازسازی منزل مسکونی سه خوابه از گروه طراحی ناتک را مشاهده می کنید. این کار متعلق به یک خانواده چهارنفره می باشد و معمار آن آقای مهندس فاطمی هستند. مدیریت این پروژه بر عهده آقای مهندس سرکهکی بوده و 7 هفته به طول

  ...
 • دکوراسیون داخلی اصفهان، بازسازی منزل

  دکوراسیون داخلی اصفهان بازسازی منزل

  دراین قسمت یکی دیگر از نمونه کارهای طراحی دکوراسیون و بازسازی منزل مسکونی سه خوابه از گروه طراحی ناتک را مشاهده می کنید. این کار متعلق به یک خانواده چهارنفره می باشد و معمار آن آقای مهندس فاطمی هستند. مدیریت این پروژه بر عهده آقای مهندس سرکهکی بوده و 7 هفته به طول

  ...
 • نمونه کار ساختمان سازی صفر تا صد از گروه طراحی ناتک

  نمونه کار ساختمان سازی صفر تا صد از گروه طراحی ناتک

  دراین قسمت یکی از نمونه کارهای ساختمان سازی شامل طراحی نظارت و اجرا از گروه ناتک را مشاهده می کنید که در شهر اصفهان در حال اجرا و رو به پایان است. این ساختمان مربوط به یک خانواده چهار نفره می باشد که در سه واحد همکف 170 متر مربع و واحد دوم و سوم هرکدام 240 متر مربع

  ...
 • نمونه کار ساختمان سازی صفر تا صد از گروه طراحی ناتک (2)

  نمونه کار ساختمان سازی صفر تا صد از گروه طراحی ناتک

  دراین قسمت یکی از نمونه کارهای ساختمان سازی شامل طراحی نظارت و اجرا از گروه ناتک را مشاهده می کنید که در شهر اصفهان در حال اجرا و رو به پایان است. این ساختمان مربوط به یک خانواده چهار نفره می باشد که در سه واحد همکف 170 متر مربع و واحد دوم و سوم هرکدام 240 متر مربع

  ...
 • نمونه کار ساختمان سازی صفر تا صد از گروه طراحی ناتک

  نمونه کار ساختمان سازی صفر تا صد از گروه طراحی ناتک

  دراین قسمت یکی از نمونه کارهای ساختمان سازی شامل طراحی نظارت و اجرا از گروه ناتک را مشاهده می کنید که در شهر اصفهان در حال اجرا و رو به پایان است. این ساختمان مربوط به یک خانواده چهار نفره می باشد که در سه واحد همکف 170 متر مربع و واحد دوم و سوم هرکدام 240 متر مربع

  ...
 • تعدادی از نمونه کارهای درحال اجرا از گروه طراحی ناتک

  دکوراسیون داخلی بازسازی اصفهان

  دراین قسمت تعدادی نمونه کار بازسازی دکوراسیون منزل مسکونی در اصفهان از گروه طراحی ناتک را مشاهده می کنید.

 • تعدادی از نمونه کارهای درحال اجرا از گروه طراحی ناتک

  دکوراسیون داخلی بازسازی اصفهان

  دراین قسمت تعدادی نمونه کار بازسازی دکوراسیون منزل مسکونی در اصفهان از گروه طراحی ناتک را مشاهده می کنید.

 • نمونه کار بازسازی منزل و دکوراسیون داخلی اصفهان از ناتک

  بازسازی منزل و دکوراسیون داخلی اصفهان

  دراین قسمت نمونه کار بازسازی و دکوراسیون داخلی اصفهان از گروه طراحی ناتک را مشاهده می کنید. معمار و ناظر این پروژه آقای مهندس فاطمی هستند

 • نمونه کار بازسازی منزل و دکوراسیون داخلی اصفهان از ناتک

  بازسازی منزل و دکوراسیون داخلی اصفهان

  دراین قسمت نمونه کار بازسازی و دکوراسیون داخلی اصفهان از گروه طراحی ناتک را مشاهده می کنید. معمار و ناظر این پروژه آقای مهندس فاطمی هستند

 • بازسازی خانه ای در مسکو روسیه بهمراه نقشه

  بازسازی خانه ای در مسکو روسیه بهمراه نقشه

  این پروژه یک آپارتمان بازسازی شده در مسکو، روسیه است. این پروژه بازسازی توسط Geometrium برای یک خانواده جوان، از جمله پسر 2 ساله و گربه او است.

 • بازسازی دکوراسیون داخلی اصفهان نمونه کارهای ناتک

  بازسازی دکوراسیون داخلی اصفهان

  دراین قسمت نمونه کار دیگری از گروه ناتک مشاهده می کنید. این کار برای یک خانواده چهار نفره طراحی و در دست اجراست . معمار طرح آقای مهندس فاطمی هستند و این طراحی چنان انجام شده که به هیچ عنوان قبل و بعداز طراحی قابل مقایسه نباشد.

 • بازسازی دکوراسیون داخلی اصفهان نمونه کارهای ناتک

  بازسازی دکوراسیون داخلی اصفهان

  دراین قسمت نمونه کار دیگری از گروه ناتک مشاهده می کنید. این کار برای یک خانواده چهار نفره طراحی و در دست اجراست . معمار طرح آقای مهندس فاطمی هستند و این طراحی چنان انجام شده که به هیچ عنوان قبل و بعداز طراحی قابل مقایسه نباشد.

 • بازسازی دکوراسیون داخلی منزل مسکونی 120 متری

  بازسازی دکوراسیون داخلی منزل اصفهان

  دراین قسمت یکی دیگر از پروژه های بازسازی گروه طراحی ناتک را مشاهده می کنید. در این کار جزئیات حذف شده و چنان طراحی شده که قبل و بعد از آن قابل درک کامل نیست! معمار این طرح جناب مهندس فاطمی هستند.

 • بازسازی دکوراسیون داخلی منزل مسکونی 120 متری

  بازسازی دکوراسیون داخلی منزل اصفهان

  دراین قسمت یکی دیگر از پروژه های بازسازی گروه طراحی ناتک را مشاهده می کنید. در این کار جزئیات حذف شده و چنان طراحی شده که قبل و بعد از آن قابل درک کامل نیست! معمار این طرح جناب مهندس فاطمی هستند.

Natec WhatsApp