نمونه کارهای دانشجویان با نرم افزار 3D Max و موتور های رندرسازی VRay و MentalRay

نمونه کار طراحی اتاق و آشپزخانه دانشجویی

نمونه کار طراحی اتاق و آشپزخانه دانشجویی

نویسنده: گروه دکوراسیون داخلی
تاریخ ایجاد در 12 تیر 1394
بازدید: 5595

نمونه کار طراحی اتاق و آشپزخانه دانشجویی ، کاری از هنرجوی خوش سلیقه سرکار خانم پارسایی

نمونه کار طراحی اتاق خواب دانشجویی

نمونه کار طراحی اتاق خواب دانشجویی

نویسنده: گروه دکوراسیون داخلی
تاریخ ایجاد در 12 تیر 1394
بازدید: 3450

نمونه کار طراحی اتاق خواب دانشجویی ، کاری از سرکار خانم حسنی

نمونه کارهای دکوراسیون داخلی دانشجویی (23)

نمونه کارهای دکوراسیون داخلی دانشجویی (23)

نویسنده: گروه دکوراسیون داخلی
تاریخ ایجاد در 15 خرداد 1394
بازدید: 1675
نمونه کار دانشجویی 3d max

نمونه کار دانشجویی

کاری از سرکار خانم سقراطی

نمونه کار دکوراسیون داخلی دانشجویی (24)

نویسنده: گروه دکوراسیون داخلی
تاریخ ایجاد در 15 خرداد 1394
بازدید: 3244

 

نمونه کار دانشجویی

کاری از سرکار خانم زهرا توکلی

اتاق خواب کودک

نمونه کارهای دکوراسیون داخلی دانشجویی (23)

نمونه کارهای دکوراسیون داخلی دانشجویی (23)

نویسنده: گروه دکوراسیون داخلی
تاریخ ایجاد در 15 خرداد 1394
بازدید: 1904
نمونه کار دانشجویی 3d max

نمونه کار دانشجویی

کاری از سرکار خانم سقراطی

نمونه کار دکوراسیون داخلی دانشجویی (22)

نویسنده: گروه دکوراسیون داخلی
تاریخ ایجاد در 15 خرداد 1394
بازدید: 1945

نمونه کار دانشجویی 3d max

نمونه کار دانشجویی

کاری از سرکار خانم کاوه

تصویر با کیفیت بهتر در ادامه ی مطلب
Natec WhatsApp