نمونه کارهای دانشجویان با نرم افزار 3D Max و موتور های رندرسازی VRay و MentalRay

نمونه کار دکوراسیون داخلی دانشجویی (15)

نویسنده: گروه دکوراسیون داخلی
تاریخ ایجاد در 15 خرداد 1394
بازدید: 2511

نمونه کار دانشجویی

نمونه کار دانشجویی با نرم افزار مکس

 سرکار خانم کریمی

 مدرس : مهندس فاطمی

 ـتصویر با کیفیت بهتر در ادامه ی مطلب

نمونه کار دکوراسیون داخلی دانشجویی (14)

نویسنده: گروه دکوراسیون داخلی
تاریخ ایجاد در 15 خرداد 1394
بازدید: 1901
نمونه کار دانشجویی

 نمونه کار دانشجویی با نرم افزار مکس

 سرکار خانم دهقان

نمونه کار دکوراسیون داخلی دانشجویی (13)

نویسنده: گروه دکوراسیون داخلی
تاریخ ایجاد در 15 خرداد 1394
بازدید: 9215
نمونه کار دانشجویی
نمونه کار طراحی دکوراسیون داخلی منزل (کار دانشجویی)
اثر سرکار خانم سنا غرا
طراحی ورودی ساختمان
 

نمونه کار دکوراسیون داخلی دانشجویی (12)

نویسنده: گروه دکوراسیون داخلی
تاریخ ایجاد در 15 خرداد 1394
بازدید: 5239
نمونه کار دانشجویی

نمونه کار طراحی دکوراسیون داخلی منزل (کار دانشجویی)

 

اثری از سرکار خانم سقراطی

مدرس : مهندس فاطمی

مشاهده ی سایر نماها با کیفیت بهتر در ادامه ی مطلب

نمونه کار دکوراسیون داخلی دانشجویی (11)

نویسنده: گروه دکوراسیون داخلی
تاریخ ایجاد در 15 خرداد 1394
بازدید: 4231

نمونه کار طراحی دکوراسیون داخلی منزل (کار دانشجویی)

 اثری از هنرجو سرکارخانم بهرامی

 مدرس نرم افزار : مهندس فاطمی

 سایر تصاویر با کیفیت بهتر در ادامه ی مطلب

نمونه کار دکوراسیون داخلی دانشجویی (10)

نمونه کار دکوراسیون داخلی دانشجویی (10)

نویسنده: گروه دکوراسیون داخلی
تاریخ ایجاد در 15 خرداد 1394
بازدید: 2525

نمونه کار طراحی دکوراسیون داخلی منزل (کار دانشجویی)

Natec WhatsApp