بهترین دیزاین و طراحی و دکوراسیون منزل با رنگ

بهترین طـراحـی و دیزاین دکـور با رنگ: كيفيت نور، بافت، جنس، ابعاد و تناسب را در نظر بگیرید. ایـن عـوامـل در طـراحـی دکـوراسـون نـقش مهمی دارند. کتان، کـاغـذ و نخ رنگهایی که چندان به چشم نمی آیند. زمینه آرامی برای زندگی روزانه خلق می کنند.تمایل به استفاده از رنگ سفید با «بی رنگ» قابل درک است. مجموعه ی رنگهای سفید، خنثی، خالص، ساده و آرام امن ترین و ظـريـفـتـرین ترکیب در طیف رنگها هستند. ایجاد تعادل در ترکیب سفید با سایر مواد و بافتها. اساس طراحی دکوراسیون با عناصر خنثی و سرد است. برای رسیدن به هماهنگی و پرهیز از یـکـنـواخـتـی بی روح، باید بافت و رنگهای مناسب را در یک ترکیب رنگ بر اساس رنگهای طبیعی تعیین کنیم. پرکردن اتاق با پارچه ها و بافتهای مختلف و دیوارها و کف از جنس های مختلف مجموعهی چشمگیری است که برای پرهیز از مشابهت رنگها نیز مناسب است. از سفید به عنوان وسیله ای برای آوردن رنگ و بافت به اتاق استفاده کنید و سپس آن را با لوازم و اسباب دیگر تزیین کنید استفاده ی صرف از سفید در نقاشی، بسیار نادر است. همیشه تمایل به استفاده از رنگ ملایم دیگری متناسب با نور و فضا وجـود دارد. زیرا سفید در واقع، ترکیبی از تمام رنگهای طیف است بدون آن که نوری در آن جذب شده باشد. سفید می تواند متناسب با محیط اطراف و مشخصات نقاشی مایه هایی از آبی، صورتی. قرمز، سبز، زرد، قهوه ای با خاکستری بگیرد. البته سـفـيـد أن قـدرها خالص و غیر تقلبی نیست. اما به هر حال همیشـه وجـود دارد و تمام رنگهای دیگر را به خود جذب می کند تا به خلوصی که مخصوص خودش است برسد. یافتن رنگ سفید مناسب، معمولا جـسـنـجـویـی طولانی مـی خـواهـد. در میان رنگهای ملایم. هزاران نوع سفید یافت می شود. زمانی بود که تنها یک نوع سفید کدر با استفاده از رنگ مایه های طبیعی به دست می آمد اماکشف اکسید تیتانیوم در سال ۱۹۱۹ منجر به معرفی رنگ سفید درخشان شد. در این نهضت مدرن، تمایل به رنگهای خالص افزایش یافت، معمارانی مانند لوکوربوزیه و شارل رنه مکینتاش و طراحان دکوراسیونی مانند سپری موام، هر یک سفید را به عنوان خصیصهی کارهای داخلی خود برگزیدند. سفید درخشان می تواند قوس و قزحی با کاملاً سرد باشد. اما سفید محیطهای گرم را سرد و محیط های سرد را درخشان می کند. با این وجـود باید در فضاهای شمالی با احتیاط از آن استفاده کرد زیرا در چنین محیطهایی گریز از سفید. جذابیت بیشتری ایجاد می کند.بهترین دیزاینر و طراحی و دکوراسیون منزل با رنگ

بهترین دیزاینر و دکوراتور اصفهان

در فضایی که نور طبیعی از تمام جهات وارد نمی شود. استفاده از سفید درخشان مناسب نیست زیرا فضا را آن قـدر سـرد می کند که هوا نیز به طور محسوسی خنکاتر به نظر می رسد. در هر حال، سفید یک رنگ تجملی است. همیشه حس صلح و آرامش در اتاق ایجاد می کند و اجازه می دهد پیش زمینه ی مشخصی برای افزودن لایه های رنگ و بافت ایجاد شود وقتی اثاث، نقاشی، رنگ دیوار و پارچه ها نیز به فضای اتاق اضافه شوند. سفید نقش مؤثر اما گول زننده ای نیز خواهد داشت. سفید. هموار، خالص، آرام، ساده و عاشـقـانه است. این رنگ با لباس عروسی، برف و گل سوسن نمادینه می شود. به پرده های پاکیزهی چلوار، تورهای ظریف. رومیزیهای گلدوزی شده، پارچه های منقش روی شیروانی های آجری رنگ فکر کنید. به بافت تور سفید و صاف شفافیت پارچه ململ، خلوص چوبکاریهای سفید و گرمای پشم بره فکر کنید، همهی آنها مایه های مشخصی از سفیداند که آرامش بخش و تسکین دهنده نیز هستند. این اثر آرام کننده ای است که رنگهای خنثی و سرد دارند و معمولا طـراحـان دکـور بـرای ایجاد فضای مناسب و راحت و استفاده از تنوع رنگها، اشکال و بافت ها آنها را به کار می برند. این رنگها برای تخـلـيـه فـکـری و آرامش روح، ایده آل هستند و هیچ نوع رنگ دیگری نمی تواند اثر مشابهی ایجاد کند. کی باید از سـفـيـد اسـتـفـاده کنید؟ یکی از عـام تـریـن دلایل برای اسـتـفـاده از سفید، ایجاد فضا و گسترش آن و روشن کردن اتاقهای کوچک است. سفید برای اتاقهایی که سقف و دیوار آنها اشکال نامنظم دارند مناسب است زیرا تـوجـه را از معماری غیرعادی آنها برمی گیرد و حـضـور نـور را افزایش می دهد. سفید همچنین همراه مناسبی برای سـطـوحـى مثل طلاکاری سنتی و کروم درخشان است و در رام کردن و کنترل رنگهای غلیظ. بهترین تأثیر را دارد. البته سفيد فورا هر نوع آلودگی را نمایان می کند و از این جهت ضعف دارد. به همین دلیل، اگر می خواهید آن را دست نخورده نگه دارید باید تلاش کنید؛ اما ارزش این زحمت را دارد. این رنگ با مایههای ملایمی از رنگ چوب، مثل چوب تیره گیلاس با چوب صنوبر بافت ارزان اما شبک تخته سه لایی و حتی رنگ قهوه ای سوخته مـاهـون متناسب است. سفید همچنین مناسب ترین زمینهی مقایسه با مواد و بافتهای طبیعی را فراهم می کند به طوری که مثلاً هم با کنده ی چوب و هم با گلهای درخشان و چمن یخ زده هماهنگ است.

بهترین دیزاینر و دکوراتور اصفهان

کجا باید از سفید استفاده کنید؟ استفاده از سـفـیـد در آشپزخانه و حمام که محیطهای پاکیزگی هستند بسیار خوب است. سفید همیشه حس فضا و نور را ایجاد می کند و این دو عامل با رویکرد معاصر در طراحی دکـور کاملا متناسب است. یعنی به جای تأکید بر اجزای اتاق. بـرخـود آن تأکید می کند. سـفـيـد مـكـن است در اقلیمهای شمالی، جایی که نور طبیعی کم است. حالتی از سـردی ایجاد کند اما رنگ استخوانی همیشه دلگیرترین و بی روح ترین اتاقها را هم روشن و درخشان می کند. این رنگ را می توان در ترکیب با رنگهای سیر به کار برد تا خطاهای بصری ایجاد کند. مثلا شما می توانید با رنگ کردن دیوارهای دو انتها با یک رنگ تند و دیوارهای طرفین با رنگ سفید. کاری کنید که یک اتاق دراز و باریک، پهن تر به نظر برسد. این تکنیک رنگ آمیزی مـوجـب مـی شـود احساس کنید در اتاق بزرگ تری هستید. ایجاد ترکیب خنثی معمولاً با استفاده از تعدادی از رنگهای مرتبط با سفید برای تکمیل تصویر همراه است. خاکستریهای روشـن. رگه هایی از رنگ چوب ، بافت های مختلف از جمله کتان برای میزها و تختها، چلوار برای روبهی مبلها. کروم برای دستگیره ی درها و کف پوش طبیعی برای کف اتاق، عناصری هستند که دیوارها و اثاث سفید را بـه خـوبـی تکمیل می کنند.

بهترین دیزاینر و دکوراتور اصفهان

اما می توان از راه هایی استفاده کرد تا توجه چشم به سایر رنگها و اشیاء در ترکیب های خنثی معطوف شود. در این راه، گل انتخاب خوبی است زیرا رنگهای درخشان طبیعی را مثل یک ترکیب گرافیکی ارائه می دهد. فالیچه ای از رنگهای مختلف و متناسب نیز احساس ارتباط و تناسب را منتقل می کند و گوبی مجموعه ای از اشیاء ناهمگون را در یک مسیر به هم مرتبط می کند. چوب در رنگهای مختلف که روی پنجره در کف اتاق و اثاث به کار می رود نیز معمولا همان چیزی است که برای ایجاد حالتی از رنگهای خنثی در اتاق لازم است. جنس و بافت های دیگری نیز ممکن است به شکل هر سطحی در این اتاق خواب غير ازكـف آن، تنوعی از رنگ مایههای سفید است. ورق زدن کتاب، سرگرمی خوبی در اتاقی است که قابهای چوبی، پشت پنجره ها و اثاث رومی در رنگهای مختلف خاکستری_سفید. سفید استخوانی و سفید کدر را شامل می شود. کف پوش اتاق. تعادل این رنگهای سفید را کاهش داده است اما همراه مناسبی برای دیوارهای سفید و اثاث چوبی است. در اتاق خواب هایی که در طول روز چندان مورد استفاده نیستند. می توانید به راحتی به اثاثیه لوکس میدان دهید. سفید همیشه خالص و جذاب است. این رنگ راهی برای کنار گذاشتن افکار مغشوش. دکورهای شلوغ و نیز زمینه ای برای نقاشی با قراردادن اثاثیهی بزرگ در اتاق است. کرکره ها که به جای پرده نصب شده اند. نور را از خود می گذرانند و آن را از بین نمی برند و باعث می شـونـد کـه آراستگی و زیبایی معماری در اطراف قاب و کـرکـره ها، همین حالت را حفظ کند. حمام، کاناپه و یک کتاب خوب، همان چیزهایی هستند که برای تکمیل حال و هوای هوشمندانه اما آرام اتاق. لازم است. اتاقهای سفید به نوعی تشخص بصری نیاز دارند. این مسئله می تواند ترکیب رنگ مایه های سفیدی باشد که روی چندین سطح به کار رفته اند یا می تواند عنصری از آرامش رنگ به شکل چوب با کروم روی کف، دیوار یا اثاث باشـد. در اینجا، سادگی شرقی اهمیت می یابد. باری بافتها و تغییر نامحسوس رنگهای سفید بر سفید. این اتاق خواب را پر از آرامش کرده است. قاب بندی مناسب دیوار به رنگها اجازه می دهد که گستره ی بزرگ سفید را بشکنند و در همین حال، کم رنگی کار نقاشی سفید روی کمد. تضاد خوبی برای مایهی کم رنگ چوب بـركـف اتاق است طوری که انگار تخت خواب روی یک پل آبگیر شناور است. بنابراین، با وجود تمام سردی فضای اتاق، راحتی در این اتاق خواب نکنهی کلیدی به شمار می رود _ با ملافه ی نخی ضخیمی که به وسیلهی پارچه آنقوره کرک دار نرم و بالش مـوهـر تـعـديـل شـده است.

بهترین دیزاینر و دکوراتور اصفهان

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn