رنگ در طراحی و دکوراسیون داخلی

رنگ و بافت :جنس و بافت. عاملی مهمی است که باعث زنده شدن رنگها می شود در واقع، برخی رنگها تنها در صورت قرارگرفتن در جنس و بافت مناسب می توانند همنشینی زیبایی را ارائه دهند مثلا پارچه نخی سفید و چرم مشکی کاملا با هم مناسب هستند. ما می توانیم از دو جنبه به این مسئله نگاه کنیم. مثلا وقتی نور از بافت های مختلف باز می تاید. ما تأثيرات مختلفی را مشاهده می کنیم. شاید این بازتاب. درخشان مات. کـدر یـا شـفـاف باشـد یـا نـرمی و زبری بافت آن، توجه انسان را به خود جلب کند. اما ما از لحاظ فیزیکی نیز می توانیم از بافت پارچه لذت ببریم. و این زمانی است که بافت و جنس پارچه نیز، با زیبایی ظاهری آن هماهنگ است.رنگ در طراحی و دکوراسیون داخلی پرده های سفید ساده وقـتـی از پارچـه ای یا بافت مـخـفـی دوخته شده باشند جذاب تر می شوند. اگر به آن دست بزنید متوجه می شوید که آنها از ابریشم شسته شده ای ساخته شده اند که به آن. حالت درخشندگی و سیری عاج را داده است. بنابراین. هر چه ترکیب رنگ ساده تری را انتخاب کنید. نقش و بافت پارچه اهمیت بیشتری می یابد. البته مدلهای پیچیده هم شـكـل خـاص خـود را دارند. اما رنگهای ساده و مدلهای بدون زرق و برق. قدرت و جلوه ی بافت و جنس پارچه را بیشتر می کند. ایجاد تعادل مناسب میان بافتهای سخت و نرم. راه ایجاد فضای مناسب در اتاق است. اتاق خـوابـی بـه رنگ تماماً سفید. شاید به تأثیر گرمابخش و جذاب تخته های عسلی رنگ کف اتاق احتیاج داشته باشد. اما این رنگ می تواند از تخته های چوبی و روغنی کف، کفپوشی از گیاه آگاو یک قالیچه پشمی شبک، درخشندگی نـخـودی رنگ پوشش کف، چوب پنبه با سنگ تأمین شود. به این ترتیب، ترکیب بافتها و رنگها به ایجاد فضاهای جادویی می انجامد.

رنگ در طراحی و دکوراسیون داخلی

رنگ و نور : نور فراوان خوب و طبیعی، یکی از بهترین عناصر در دکوراسیون است که می توانید روی آن مانور بدهید. این ساختمان صنعتی شهری به یک آپارتمان بادگیر و بزرگ تبدیل شده است اما چندان احتیاجی به اسباب اضافی دیگر برای تـکـمـیـل خـطـوط خـوب معماری و سایه روشن های مناسبش ندارد. نور مناسب شب در چنین فضایی، ترکیبی از چند نوع مختلف نور و درجه های متعدد آن است تا بتواند با فضای ساختمان، سازگار شود. در نتیجه، هالوژن تنگستن و فلورسنت هم برای ایجاد نـور واحـد و مناسب در آن مفید هستند

قدرت نور در تمام شـكـل هـایش، ابزار مـؤثـری برای تغییر کیفیت رنگ فضای در طراحی است. اکثر اوقات. نور چندان مـورد قـرار نمی گیرد. اما این عنصر، قدرت آن را دارد که تأثیر را کاملا از بین ببرد یا به بهبود آن کمک کند. وقتی که رنگ پارچه انتخاب کنید. آنها را در نور طبیعی در زمان های مختلف و زیر منابع مصنوعی مختلفی می خواهید اتاق به کار ببرید بررسی این کار را قبل از آن که در مورد دقـیـق مـورد استفاده تصمیم بگیرید دهید زیرا برخی رنگها بنفش یاسی آجری با کـمـتـریـن در نور طبیعی یا مصـنـوعـی کـاملا تغییر کنند.نور درخشان طبیعی بهترین برای کار کردن است نور هالوژن بسیار به مشخصات طبیعی نزدیک است. حبابهای تنگستن تـه رنگی از زرد و نارنجی دارند که بر رنگ آمیزی اتاقها و اسباب تاثیر می گذارد. لامپهای فلورسنت رگه ای از نور سرد آبی دارند. حتی نور طبیعی در طول روز تغییر می کند. درست از سحر. نور به صورتی زند: اواسط این نور بیشتر است؛ حالی هنگام غروب رنگ قرمز گراید. تفاوت فصلها تفاوتهای جغرافیایی نور طبیعی تحت تأثیر قرار می دهد.

رنگ در طراحی و دکوراسیون داخلی

سقف سفید، حدود تا پانزده درصد نور را باز می تاباند از هر رنگ دیگری بهتر است. بنابراین مهم است هنگام اضافه کردن به دکوراسیون اتاق. سقف کف را نیز در نظر بگیریم. طور معمول طراحی دکور کف یک رنگ خنثی زنند چشم سمت کشیده نشود. همین ترتیب، سقف مایه های رنگ به طور بصری، ارتفاع فضای را افزایش دهد به چشم اجازه دهد روی دیوارها. رنگ سایر عناصر دكوراسيون متمرکـز شـود.

این راستا، تفاوت فصلها از اهمیت برخوردار است. همان طور مناظر مختلف آفتاب تابستان آسمان پاییز کاملاً متفاوت هستند. اتاقها با هم تفاوت دارند. بنابراین چشم دارای خصوصیت ذاتی مقایسه است. حتی اگر یک ظرف سبب سرخ هم نـور خـاصـی کـمـی به نظر برسد. چشم رنگ دادن دوباره به سایر رنگهای اطراف آن، این تفاوت جبران می کند. به طوری که به شـكـل یک طیف جـديـد اندکی تغییریافته درآید موزون باشـد. قبل انتخاب رنگ اتاق. فکر کنید که چگونه در چه زمان از این اتاق اسـتـفاده می کنید. یک اتاق نشیمن با نور خوب طبیعی به راحـتـى می توان به رنگ سیر درآورد اما در اتاقهای شمالی، هر نور طبیعی باید حد امکان انتخاب مایه های کم رنگی کرم زرد افزایش یابد. در اتاقی که پنجره کم دارد نور مصنوعی است رنگی انتخاب کنید که در زیر نور لامپ، خوب به نظر می رسد. حبابهای تنگستن موجب می شوند رنگ زرد کم رنگ در شب. بسیارکم رنگ شود در حالی که رنگ آجری تخت نور تنگستن به نارنجی می گراید رنگهای سبز ملایم به رنگ زرد_سبز تبدیل مـی شـونـد بنفش نیز به رنگ قهوه ای کـدر بـدل مـی شـود. رنگهای زرد. سبز کـرم، فضاهای گرفته درخـشـان روشـن مـی کنند. رنگ قرمز تیره خت نور تنگستن. اندکی نارنجی به نظر می آید در حالی که تخت نور فلورسنت. قـرمـز بـه رنگ بسیار پر جـاذبـه تبدیل می شود. همین رنگ، تخت نور زرد خیابان به قهوه ای متمایل می شـود.

رنگ در طراحی و دکوراسیون داخلی

رنگ و تناسب

انتخاب رنگهای مناسب به عنوان وسیله ی افزایش فضا و اندازه اناق، در طراحی دکور شـود. با وجـود قـوانـیـن خاصی در مورد ویژگی های برخی رنـگـهـا وجـود طـراحـان ای دکوراسیون این قوانین را نقض می کنند. تئوری را کنار و حل هایی ارائه می دهند. طراحی دکوراسیون یک درباره مشخصات معماری اش کنید. چه می تأکید کنید و چه عناصری را می خواهید مخفی کنید. سپس انتخاب این خصوصیات مثبت قرار دهید. مثلا می توانید به سقف بلند نور طبیعی زیاد، مشخصه های غیر معمول معماری، اسباب یا کنید. رنگها را همچنین می توان برای تبدیل اتاقهای ناهنجار به اتاقهای راحت به کار برد. مثلا شما می توانید از رنگ برای پوشاندن محدودیت های اتاقهای کوچک فضاهای بسته، سقف های کوتاه و فضاهای تیره استفاده کنید. مثلا یک رنگ تیره مثل قـرمـز سیر روی دیوارها مـوجـب مـحـدود شدن فضا می شود اتاق را کوچک تر نشان می دهد اما در عین حال، آن را راحت تر و صمیمی تر می کند. حتی در اتاقی که نور طبیعی درخشان محروم است. فرمز می تواند حس راحتی امنیت ایجاد کند. سایر رنگهای مشابه که می توان از آنها استفاده کرد. نارنجی فهوه ای و زرد روشن هستند. چنین رنگهایی وفنی به تنهایی روی سقف به کار می روند. مـوجـب مـی شـونـد یک اتاق دراز پهن تر به نظر برسد و سقفش هم کوتاه تر جلوه کند؛ بخصوص اگر کف اتاق هم پوشش تیره ای داشته باشد. هر رنگ تیره ای را نیز می توان برای کاهش بصری ابعاد یک اتاق به کار برد. در همین حال استفاده از رنگ مشـکـی هـم خـوش مـا خـواهـد بود. یک راهنمایی دیگر این است ساده همیشه بیشتر از مایه های نقش دار، باعث باز شدن فضا می شوند. به مثل آبی، سبز، سفید و مایه های کم رنگ بهترین انتخاب برای القای فضای باز هستند البته آبی همیشه به عنوان بند رنگ سرد شناخته شده که باید با احتباط از آن استفاده آسا دیوارهای به رنگ آبی تیره هم می توانند مثل دیوارهایی ب رنگ قرمز تیره جذاب باشند. البته منوط به آن که در اتاقی با نور مناسب به کار رود. اگر مایه های کم رنگی از آبی روی دیوار به کار رود. اتاق کـوچک را بزرگ تر نشان می دهند و اگر این مایه ها روی کف به کار روند. فضایی از هوا و نور را به اتاق منتقل می کنند. اسـتـفـاده از آنها نیز آن را بلندتر نشان داده فضای بیشتری ایجاد می کند. در تعاریف سنتی طراحی دکوراسيون، كف و سقف باید رنگی خنثی یا تیره داشته باشند. طوری که تأکید بصری را به سمت دیوارها و اسباب اتاق بکشانند.

رنگ در طراحی و دکوراسیون داخلی

رنگهای سیر را باید با احتیاط روی سـقـف به کار برد. اتاق سفید با کـف سـفید و سـقـفـی به رنگ آبی سیر، انگار تـا حـد قـاب عـكـس نـزول می کند. البته این فضا باز است اما تا حدودی نیز گرفته است. گویی که آسمان شب همیشه آن بالا در کمین نشسته است. بنابراین زمانی کـه خـصـوصیات یک اتاق را از لحاظ بصری با هم تطابق می دهید باید به ارزش و جلوه رنگها توجه کنید. در حالی که آبی و سبز به عنوان رنگهای سرد در فضای اتاق شناخته می شوند. آبی فیروزه ای زنده می تواند درست به اندازه آجری کم رنگ، رنگ گرمی باشد، اما مایه های کم رنگ موجب ایجاد فضای نامطبوع در اتاق می شـونـد. استفاده از تک رنگها برای شکستن گستره رنگها به چشم آرامش می بخشد و به تقویت فضای اتاق کمک می کند. رنگ به کار رفته در بالا با زیر ارتفاع سـتـونها به شکل قاب تک رنگ معمولا نسبت به اتاقی که در آن تنها یک رنگ به کار رفته موفق تر است.

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn