ایده هایی برای نورپردازی در راه پله

یافتن چند ایده عالی برای سبک پله ها هرگز آسان نخواهد بود. شما همیشه باید سعی کنید طرح های جالب و چیزی را بیاورید که واقعاً مرزها را پیش می برد. ممکن است گاهی اوقات کار کند ، اما نه هر بار. بنابراین شما واقعاً باید از هرگونه عجله اجتناب کنید.

با در نظر گرفتن این ، ما لیستی با چند ایده عالی برای پله های سبک تهیه کردیم که می توانید آنها را بررسی کنید. اینها ممکن است بتوانند بینشی در مورد چگونگی ایجاد پله های زیبا و استفاده مکرر و مجدد از آنها با سرعت دلخواه به شما ارائه دهند.(ایده هایی برای نورپردازی در راه پله)

در دستورالعمل راهنمای تعیین ابعاد پله ها که به استناد قوانین و مقررات ساختمان و قوانین حرکت بدن ما ، مشخص می شود ، فرصت خوبی برای دستکاری در شکل و نحوه عملکرد راه پله وجود دارد . پله ها ، اشکالی سه بعدی هستند که در حالت حرکت رو به بالا و رو به پایین موجب شکل گیری تصویری سه بعدی از راه پله می شوند . از سه بعدی بودن آنها زمانی می توان بهره برداری کرد که آنها را به صورت مجسمه و عنصری در فضا یا متصل شده به سطح مستوی دیوار در نظر بگیریم . یک راه پله می تواند به شکل محکم و عمل کند که در آن فضای حرکت درست مثل حالت ساکن آن به شکل ترکیبی از سطوح مسطح دوبعدی مشخص شده است .(ایده هایی برای نورپردازی در راه پله)

نورپردازی در راه پله

یک پله می تواند مسیری را قطع کرده و یا در زاویه ای با آن روبرو شود و سیر حرکت پله میتواند موازی ، قائم و یا مایل به جهت مسیر باشد .سرازیریها محل انتقال و عبور همواری را میان سطوح کف یک ساختمان فراهم می آورند . برای آنکه این سرازیری ها دارای شیب کمی باشند ، نیازمند رانشی نسبتا طويل هستند . این سرازیریها معمولا برای جا دادن یک تغییر در سطح به همراه مسیری قابل دسترسی به کار می روند و امکان دسترسی به تجهیزات چرخدار را فراهم می سازد .(ایده هایی برای نورپردازی در راه پله)

انتشار نور ، مقیاس سنجشی جهت و پخش نوری است که از منبع ساطع می شود . این کیفیت نور هم بر جو بصری اتاق و هم بر نمایان شدن اشیاه داخل آن تاثیر دارد . منبع وسیع نور مثل تجهیزات نور مهتابی یکنواخت در فاصله ۲۶۴ پا ( ۶۱۰ میلی متر ۱۲۱۹۸ میلی متر ) با شبکه های منتشر کننده نور ، روشنایی پخش شونده ای را تولید می کند که مسطح ، یکنواخت و بدون نور خیره کننده و درخشندگی زیاد می باشد . نور ملایم موجب به حداقل رسیدن تفکیک پذیری رنگها و سایه ها شده مشاهده بافت های سطح را دشوار می سازد . از طرفی ، منبع متمرکز نور مثل نور پایین سفید رنگ و مهتابی ، نور جهت داری را با قدرت پخش کم تولید می کند . نور جهت دار ، درک ما از شکل ، فرم و بافت سطح را با ایجاد تغییرات در سایه ها و روشنی روی اشیایی که روشن می سازد ، بالا می برد حالی که نور منتشر شده برای دید معمولی مفید می باشد ، می تواند یکنواخت و خسته کننده باشد . بعضی از نورهای جهت دار به حل این مسئله کمک کرده و با ایجاد تغییرات در روشنایی ، جلوه های بصری را فراهم می کنند و سطوح کار را روشن می کنند . ترکیبی از نور پخش شونده و نور جهت دار اغلب مطلوب و مفید می باشد به ویژه زمانی که کارهای متنوعی یک اتاق انجام می شود .(ایده هایی برای نورپردازی در راه پله)

نورپردازی در راه پله

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn