عناصر تزئینی، دکوراسیون داخلی تهران و اصفهان

دراین قسمت تعدادی دکور زیبا برای شما عزیزان انتخاب کرده ایم ، این عناصر شامل طبقه ، قفسه ، تاغچه ، شلف و... می باشد که در نوع خود بسیار زیبا و خاص دیزاین شده است. در عالم طبیعت، ترکیب مناسب اجزای هر موجودی عامل بقاء رشد، تکامل و کارایی آن موجود است. ترکیب متوازن و سنجیده ی اعضای بدن از سلول ها تا رگ ها و ماهیچه ها و استخوانها و ساختار درهم تنیده و حساب شده ی آنها که جسم انسان را شایسته ی حضور روح، شعور، حیات و کمال کرده، امکان بقا و ادامه زندگی را برای او فراهم میآورد طراحی معماری شامل انتخاب عناصر معماری و تنظیم و ترکیب آنها برای ایجاد فضا و کیفیت مورد نظر برای تأمین عملکرد مناسب، زیبایی و انتقال مفاهیم و معانی است ترکیب عناصر معماری در یک فضا، مستلزم سازمان دهی و استفاده ار الگوهای ی اسب که این عناصر را به صورت معنی داری به هم مرنبط کند و رتبه ی لازم را برای ایجاد یک کل واحد و معنی دار فراهم آورد زیرا هیج عنصر معماری می تواند بدون ارتباط با عناصر دیگر و ترکیب مناسب با آن ها در طرح و فضای معماری حضور باید در یک ترکیب معماری، همه ی اجرا، عباصر و قسمتها در کار کرد، تاثیر کیفی و معمای ی که دارند به هم منکی و وابسته هستند عناصر تزئینی، دکوراسیون داخلی تهران و اصفهان

دکوراسیون داخلی تهران01

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn