5 طرح مبلمان و تزئینات کلاسیک

ترکیب رنگ سفید و زیتونی با تاثیر پذیری از سبک باروک در زمان لویی چهاردهم، طراح Louis-Era اهل فرانسه

 

 

سبک کلاسیک در طراحی داخلی

 

سبک کلاسیک در طراحی داخلی

 

سبک کلاسیک در طراحی داخلی

 

سبک کلاسیک در طراحی داخلی

 

سبک کلاسیک در طراحی داخلی

 

سبک کلاسیک در طراحی داخلی

 

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn