نکته هایی برای مبلمان و کاناپه تخت خواب شو

در برخی از خانه ھا، اتاق خواب برای كاربردهای متفاوت طراحی می شود. امروزه بسياری از اتاق خواب ھا علاوه بر داشتن فضایی برای استراحت كردن و خوابيدن، فضایی برای كار كردن نيز دارند. اگر خانه ای كوچك دارید كه اتاق خواب آن فضایی است برای خوابيدن و كاركردن، بھتر است آن را به گونه ای طراحی كنيد كه در طول روز فضای كافی و مناسب برای به انجام رسانيدن كارھای روزمره تان ھم داشته باشد. یكی از انتخابھای شما برای رسيدن به این فضای ایده آل، استفاده از  مبل ھای تخت خواب شو است. در این پست به رعایت چند نكته قبل ازخرید مبل ھای تخت خواب شو می پردازیم...

کاناپه مبل تختخواب شو01

ـ نكته اول: به یاد داشته باشيد كه در طول روز به فضای كافی اتاق خواب نياز دارید تا به راحتی به كارھای روزمره تان رسيدگی كنيد و ھمچنين به فضایی برای نشستن و استراحت كردن احتياج خواھيد داشت، پس در ابتدا اندازه مناسب مبل ھای تخت خواب شو را در ذھن تان طراحی كنيد وسپس شروع به پرسيدن چند سوال از خود تان كنيد.
برای مثال سوال ھایی مانند قرار است چند نفر از این فضا استفاده بھينه داشته باشند؟ آیا زوج ھستيد یا خود به تنھایی از این فضا استفاده می كنيد؟ چه مدت از روز را به استراحت اختصاص می دھيد و چه مدت از روز را برای به انجام رسانيدن كارھایتان سپری می كنيد؟ متراژ اتاق چه اندازه است؟ آیا متراژ اتاق به شما این اجازه را می دھد كه از تخت خواب ھای سایز بزرگ استفاده كنيد؟ ملافه ھایی كه از قبل در خانه دارید چه سایزی دارند؟
ـ نكته دوم: قبل از خرید دقت داشتهباشيد كه بافت نھایی این نوع از مبلمان به گونه ای باشد كه به ھنگام خوابيدن به روی آنھا با سليقه و ذایقه شما به طور كامل ھماھنگی داشته باشد. به طور كل بافت ھایی را كه نرم و لطيف و مقاوم ھستند، انتخاب كنيد. ھمچنين می توانيد ملافه ای را جداگانه برگزینيد كه به ھنگام خواب و استراحت از آن روی تخت خواب استفاده كنيد.
ـ نكته سوم: به ھنگام خرید، الگو و طرح پارچه مبلی را انتخاب كنيد كه با اتاق شما ھماھنگی داشته باشد، در نظر داشته باشيد تنوع طرح و بافت این نوع مبلمان در بازار بسيار زیاد است. می توانيد انواع گل دار، راه راه، چھارخانه و مدل ھای عروسكی را بنا بر سبك اتاق و نوع كاربرد آن انتخاب كنيد.
ـ نكته چھارم: به ھنگام خرید كاناپه ھای تخت خواب شو به پایه ھای آن دقت كنيد. كاناپه ھایی را خریداری كنيد كه پایه ھایش با چسب به بدنه كاناپه محكم شده باشد. آن دسته از كاناپه ھایی كه با ميخ به بدنه متصل می شوند بعد از مدتی شل شده و باعث ناميزان شدن و لق خوردن تخت خواب می شوند.
ـ نكته پنجم: بھتر است به ھنگام انتخاب كاناپه مورد نظر، آن را باز كنيد و به روی ھمه نقاط آن بنشينيد تا مطمئن شوید كه ھمه نقاط آن مانند مركز آن نرم و راحت است.
ـ نكته ششم: سطح رویی و اطراف كاناپه را به دقت نگاه كنيد. سطح كلی كاناپه باید پوشيده از تشك و پارچه باشد تا نرمی و لطافت را به شما منتقل كند. اگر در ساختار نھایی و رویی كاناپه از چوب استفاده شده است، از خریداری آن منصرف شوید.
ـ نكته ھفتم: قسمت تخت خواب كاناپه را به سمت خود بكشيد. اگر به ھنگام بيرون آمدن سخت و دشوار بيرون آمد و دچار لق خوردن و تكان خوردن شد از خرید آن منصرف شوید.
ـ نكته ھشتم: در نظر داشته باشيد كه اسكلت و بدنه كاناپه ھای تخت خواب شو مقاوم باشد و ھمچنين تشك آن دارای قطر كافی و مناسب برای نشستن و خوابيدن باشد، در غير اینصورت به دليل كاربرد دوگانه، این نوع مبلمان به طور سریع فرسوده و خراب می شوند.
ـ نكته نھم: اسكلت و بدنه كاناپه باید مقاوم و محكم باشد به گونه ای كه تخته چوبی زیرین آن لق نباشد و تكان نخورد.
ـ نكته دھم: كاناپه مورد نظر را به گونه ای انتخاب كنيد كه فنر داخل تشك آن محكم و با دوام باشد. اگر از آن دسته افرادی ھستيد كه دارای وزن با”یی ھستند بھتر است تشكی با فنرھای مقاوم و محكم انتخاب كنيد چرا كه این دسته از افراد به طور معمول بعد از گذشت زمان كوتاھی از تشك ابراز نارضایتی دارند.
ـ نكته یازدھم: به ھنگام خرید از مسوول فروش بپرسيد كه تشكی برای جایگزین كردن و تعویض كردن به ھنگام خراب شدن تشك كاناپه دارند یا خير، در این صورت می توانيد با خيال آسوده خرید كنيد

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn