طرح های کناف سقف و دیوار که نباید استفاده کنید!!

دراین قسمت تعدادی طرح کناف غیر اصولی و بدون درنظر گرفتن معیارهای زیبایی شناختی را برای شما به نمایش گذاشته ایم . در این طرح ها متاسفانه بدون هیچ گونه ضابطه تعدادی فرم نامشخص با رنگ های زننده در هم ادغام شده و از هیچ اصولی پیروی نمیکند! متاسفانه علاوه بر استفاده از فرم های نامفهوم در این طرح های کناف سقف و دیوار، عنصر رنگ و نور نیز توانسته بخوبی ضعف فرم ها را تکمیل و ملغمه ای از جزییات اعصاب خرد کن در سقف و دیوار ایجاد کند!! عموما در این گونه طرح ها فرم از هیچ عملکردی پیروی نمیکند و فقط هدف افزایش متراژ کناف برای ایجاد هزینه های مضاعف برای کارفرما می باشد. توجه به این نکته ضروری است که این طرح ها پس از چندماه فضا را برای استفاده کننده ی آن زجر آور و غیر قابل تحمل می نماید و به هیچ وجه توصیه نمی شود . نکته مهمی مه باید مد نظر قرار داد این است که زیبایی همیشه در سادگیست و هیچ وقت کهنه نخواهد شد.

طرح های کناف سقف و دیوار01

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn