ایده و طرح درب ورودی ساختمان

نوشته شده توسط گروه دکوراسیون داخلی
تاریخ ایجاد در 29 تیر 1399
بازدید: 1900

دراین قسمت نمونه های زیبایی از گیت های ورودی ساختمان را مشاهده می کنید که در آن ها ایده هایی برای درب ورودی در ساختمان مشخص شده است. شناخت مصادیق مشابه یکی از موارد بسیار مهم در فرایند هر طرح معماری به حساب میآید. برای این منظور فرد طراح به تجربیات گذشتگان و آنچه که تاکنون طراحی و ساخته شده است، به دقت نگریسته و با تعمق و تفکر بر روی آنها، آن تجربیات را متعلق به خود میسازد. به این ترتیب او کار را از ابتدا آغاز نمیکند، بلکه با پشتوانه ای غنی از تجارب دیگران اقدام به طراحی میکند. بررسی مصادیق معماری باعث میشود تا طراح نه تنها از جنبه های مثبت اعمال شده در آن طرحها آگاهی یابد، بلکه از نقاط  ضعف و ناکارآمد آنها نیز اطلاع یابد. موارد خوب و مناسب را در طرح خویش دنبال نموده و از نقطه ضعفها درس بگیرد و برای آنها چاره جویی نماید. به این ترتیب او به طرحی پخته تر، بهتر و کارآمدتر دست مییابد. در مسیر شناخت مصادیق معماری، تمامی بناهای موجود و در دسترس، چه در ایران و چه در خارج ایران و کلیه بناهای معرفی شده در کتابها، مجلات، سایتهای معتبر اینترنتی و انواع سبکهای معماری میتوانند مورد توجه و بررسی قرار گیرند

ایده و طرح درب ورودی01

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedInSubmit to LinkedIn
Natec WhatsApp