طراحی ورودی منزل مدرن و زیبا

نوشته شده توسط گروه دکوراسیون داخلی
تاریخ ایجاد در 26 شهریور 1398
بازدید: 1936

در این قسمت تعدادی ورودی ، راه پله و طرح درب ورودی برای شما عزیزان انتخاب نموده ایم. لذت ببرید... «ورودی» اولين فضايی است كه بعد از گشودن در خانه وارد آن می شويم. بنابراين خوب است به گونه ای جذاب، دعوت كننده، و زيبا طراحی شود، و شرايط مناسبی را برای فرد وارد شونده ايجاد كند. در بدو ورود به خانه لازم است كه كفش و چتر خيس را در جايی قرار داده و بعد از شستن دستها و صورت خود، عاری از آلودگی های خارج از خانه، تميز و پاكيزه وارد فضاهای ديگر شود. در نتيجه شايسته است كه در ورودی خانه، فضايی برای يک سرويس بهداشتی، رخت َكن ، كمدی برای كفش و لباس و جايی برای گذاشتن چتر و كيف و عصا در نظر گرفته شود. بودن سكويی برای نشستن و بستن بند كفش، و آينهای جهت ديدن سر و وضع خود در هنگام ورود و يا قبل از خروج خانه نيز به كارايی بيشتر اين فضا كمک میكند. ورودی، اولين محلی است كه ميزبان به استقبال مهمان خود آمده و آخرين جايی است كه با او خداحافظی میكند؛ بنابراين خوب است كه ابعاد و اندازه و وسايل به گونه ای پيشبينی شوند كه ورودی خانه فضای كافی را برای استقبال و روبرو شدن با مهمان تازه وارد و نيز بدرقه ايشان داشته باشد.

طراحی ورودی درب منزل مدرن01

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedInSubmit to LinkedIn
Natec WhatsApp