طراحی دفتر کار و دکوراسیون داخلی مدرن

نوع: دفتر آکادمی ، مساحت: 1260 متر مربع ، مکان: اوکراین ، کیف
این پروژه فصل جدیدی در داستان Academy DTEK ، بزرگترین پلتفرم آموزشی در اوکراین برای کارمندان بخش دولتی است ، پروژه ای که ما در سال 2019 ارائه کردیم. این مربوط به طرف دیگر سکه است: مناطق کار کسانی که تدریس می کنند و ایجاد برنامه های آموزشی ، آزمایش و هماهنگی آنها ، نظارت بر عملکرد دانش آموزان و مدارک تحصیلی - همه کسانی که پشت ایجاد و پشتیبانی روزانه از پلت فرم Academy DTEK هستند.
این دفتر طبقه پنجم یک ساختمان جدید را در کیف سیلیکون کیف - UNIT اشغال می کند. پارک نوآوری شهر ، جایی که آکادمی در طبقه اول و دوم واقع شده است.

این مکان خانه دانش است. و خانه کسانی که آن را ایجاد می کنند. معماران با سخت کوشی کار می کردند تا آن را به خانه ای دنج و راحت تبدیل کنند.طراحی دفتر کار و دکوراسیون داخلی مدرن

دکوراسیون داخلی مدرن دفتر کار

دکوراسیون داخلی مدرن دفتر کار

سالن های همکار
ما از آسانسور خارج می شویم و در مقابل ما ، سالن های همكاری با مثلث راهنمای آبی و زرد بر روی زمین قرار دارد. در اینجا تاکید در مورد پنجره های بزرگ است که نمای نمایش داده شده روی دیوارهای شفاف را ارائه می دهند. فضای بی وزنی ، خلوص هوشیاری و تمایل به تمرکز بر روی مهمترین موارد در آستانه در آغوش گرفتن فضا است.

دکوراسیون داخلی مدرن دفتر کار

دکوراسیون داخلی مدرن دفتر کار

دکوراسیون داخلی مدرن دفتر کار

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn