بازسازی دکوراسیون دفترکار اداری از گروه ساختمانی ناتک

دراین قسمت یکی دیگر از نمونه کارهای بازسازی دفترکار اداری از شرکت ساختمانی ناتک را مشاهده می کنید. این فضا به متراژ تقریبی 90 متر متعلق به شرکت دارکوب می باشد که توسط گروه ساختمانی ناتک بازسازی شده است. به تصاویر قبل و بعد از بازسازی توجه کنید.

بازسازی دکوراسیون دفترکار اداری 01

بازسازی دکوراسیون دفترکار اداری02

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn