7. The Ultimate Mancave

پیچیده ، قوی و شیک. اتاق مناسب رسانه و سرگرمی برای یک انسان زیرک و شهرنشین. این مرکز تفریحی تحمیل کننده و وسیع ، غار نهایی مردانه است. این اتاق با داشتن یک محوطه فرورفته ، صفحه ای به اندازه دیوار ، یک قسمت بار و یک سقف قهوه ای چشم نواز ، حتی خوش بین ترین مرد را نیز سرگرم و سرگرم خواهد کرد.

طرح مدرن برای تی وی روم

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn