5. روستایی

برای اتاق رسانه خود نیازی به یک اتاق کامل ندارید. این گوشه فیلم در یک انتهای اتاق و با دیوار شیروانی به عنوان پایه صفحه تنظیم شده است. یک کاناپه عریض و راحت و یک میز کنسول به عنوان جداکننده از بقیه اتاق. کاناپه بنفش روشن به رنگ خنثی اتاق رنگ و بوی خاصی می بخشد.

طرح مدرن برای تی وی روم

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn