13. اتاق زیر شیروانی روشن

دامنه های سقف و خوابگاه اتاق و ویژگی و شکل آن را فراهم می کند. این اتاق پذیرای و آرام شامل تن های رنگی سبک و خنثی ، صندلی های بسیار راحت و پنجره های عریض برای ورود نور است. میز قهوه و صندلی پنجره دست سازه جذابیت خاصی به اتاق می بخشد.

طرح مدرن برای تی وی روم

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn